Gældende studieordninger

 

Master i Militære Studier

 

Den Militære Diplomuddannelse

 

Den Militære Akademiuddannelse

 

Officersuddannelsen for Hæren

 

Officersuddannelsen for Søværnet

 

Officersuddannelsen for Flyvevåbnet

 

Sprogofficersuddannelsen

 

Sergentuddannelsen for Hæren

 

Sergentuddannelsen for Søværnet

Sergentuddannelsen for Flyvevåbnet

 

Sergentuddannelsen for Beredskabsstyrelsen

 

Historiske studieordninger

Sidst opdateret 22. april, 2024 - Kl. 14.45