Medlemmer af FAK Vidennetværk i samtale

Foto: Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet har et kontinuerligt behov for at producere og dele fælles viden, både mellem uddannelsesniveauerne og på tværs af organisationen. Og den fysiske opdeling af FAK i en østlig og en vestlig del – samt den organisatoriske opdeling af de to medarbejdergrupper under hhv. dekanen og vicechefen, stiller krav om en netværkstilgang for at undgå søjletænkning og isolerende lag i vidensarbejdet.

 

Med Forsvarsakademiets Vidennetværk ønsker vi at skabe sammenhæng og vidensdeling på tværs af dels de militære fagområder, dels uddannelsesniveauerne og dels det praksisnære og det mere teoretiske indenfor det militære vidensfelt. Vidennetværket skal samtidig skabe relationer og en fælles kultur og sprog og understøtte praksisnærhed og professionsforankring på uddannelserne.

 

 

Den 8. juni blev der afholdt seminar og årsmøde i FAK Vidennetværk. Årets fokus var på den Militære Akademiuddannelse (MAU) med ønsket om at koble sergentskolernes og institutternes faglige kompetencer tættere sammen.

Vil I oprette undernetværk?

Hvis du ønsker at høre mere om Forsvarsakademiets Vidennetværk, kan du kontakte Michael Jedig, Fakultetsafdelingen, fak-fa-ld@mil.dk

Sidst opdateret 24. maj, 2024 - Kl. 13.26