Beredskabsstyrelsen øver. Foto: Kamilla Elming Lausten

Center for Samfundssikkerhed er forankret ved Institut for Strategi og Krigsstudier og producerer viden om samfundets samlede evne til at forebygge, håndtere og lære af kriser. Foto: Kamilla Elming Lausten.

Center for Samfundssikkerhed leverer forskningsbaseret undervisning, myndighedsbetjening og formidling inden for samfundssikkerhed til en bred skare af modtagere, herunder Beredskabsstyrelsens Officersskole samt Forsvarets egne uddannelser.

 

Center for Samfundssikkerhed blev etableret i marts 2023 på Institut for Strategi og Krigsstudier.

 

Uddannelse

Samfundssikkerhed betegner en holistisk tilgang til beredskab, der forener tidligere tiders totalforsvar med en moderne resilienstankegang.

 

Med samfundssikkerhed menes de samlede forberedende og afhjælpende aktiviteter, der skal sikre samfundets fortsatte funktion under kriser og krig. Samfundssikkerhed går på tværs af sektorer og niveauer, inkluderer offentlige og private aktører og forener civile, militære og offentlige ressourcer.

 

Samfundssikkerhed er et tidssvarende paraplybegreb, som omfatter hele samfundets beredskab, og derfor anvender Forsvarsakademiet betegnelsen som ramme for forskning, undervisning, formidling og myndighedsbetjening.

 

Forskning og udvikling

Forskningsprojektet RESECTOR udgør i perioden 2023-26 kernen i centrets forskningsaktiviteter.

 

Projektet undersøger sektoransvarsprincippet før, under og efter COVID-19 i Danmark, Norge og Sverige og ledes af lektor Rasmus Dahlberg, faglig leder ved Center for Samfundssikkerhed. Projektet udmøntes i en række forskningspublikationer, policy briefs og arrangementer målrettet aktører, beslutningstagere og andre forskere.

 

Projektet er finansieret af den fællesnordiske forskningsfond NordForsk.

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Center for Samfundssikkerhed.

Kontakt

Rasmus Dahlberg, faglig leder

E-mail: Rada@fak.dk
Telefon: +45 25552196

 

Andreas Hagedorn Krogh, forskningskoordinator

E-mail: Ankr@fak.dk
Telefon: +45 41703729

 

Sidst opdateret 22. marts, 2023 - Kl. 10.33