Predator Drone

Foto: Forsvarsakademiet

Institut for Militær Teknologi (IMT) forskning og udvikling knytter sig til de teknologiske fremskridt og måden, hvorpå de muliggør og begrænser den militære opgaveløsning. Vi tager højde for teknologiernes mangfoldige og uforudsigelige potentialer, idet teknologier er formet af og former det samfund, de er en del af.

 

Nye teknologier og domæner ændrer trusselsbilledet og Forsvaret skal være beredt på at agere i et informationsintensivt og accelereret operationsmiljø præget af en stigende kompleksitet og hybridisering af mennesker og teknologier.

 

Den hastige udvikling inden for kunstig intelligens, robotics, neuroteknologi og cyberspace udfordrer traditionelle forsvarspolitiske, retlige og militære kategorier. Instituttets tværfaglige forsknings- og udviklingsfokus begrænses derfor ikke til Forsvarets konventionelle geografiske, institutionelle og konceptuelle inddelinger. Forskning og udvikling sker i samarbejde med Forsvarsakademiets øvrige institutter, Forsvaret, Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, universiteter samt NATO Science & Technology Organisation.

 

IMT er sammensat af militære og civile medarbejdere og kombinerer forskellige fagligheder i både forskning, rådgivning og uddannelse. Samlet set understøtter det både en teoretisk funderet og praksisnær forskning, rådgivning og uddannelse.

 

Forskning og udvikling

IMT belyser og samtænker militærteknologiske udviklingstendenser og operative effekter på de organisatoriske, ledelsesmæssige, strategiske, historiske, etiske og retlige områder, som teknologien medskaber og indgår i. IMT beskæftiger sig bl.a. med:

 

  • Kunstig intelligens og machine learning i et praktisk og operationelt perspektiv.
  • Militær teknopolitik, strategi og risikoledelse.
  • Juridiske aspekter ved anvendelsen og reguleringen af nye militære teknologier.
  • Fremtidens teknologiske kampplads, C4ISR og Multi-Domain Battle.
  • NATO teknologiforskning og scenarieudvikling i en dansk sikkerhedspolitisk ramme.
  • Militære og sikkerhedspolitiske aspekter knyttet til cyberspace. 

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Institut for Militær Teknologi.

 

Uddannelse

IMT forskning og viden indgår som centrale dele af Forsvarsakademiets uddannelser på både Forsvarets militære master- og diplomniveau, men også som enkeltuddannelser og efteruddannelser. Hertil gennemføres en række kurser og seminarer, der tjener til at øge viden om fremtidige militære teknologier.  

 

IMT bidrager bl.a. med undervisning og viden i de sikkerhedspolitiske og militære forhold ved cyberspace samt i teknologiers indflydelse på fremtidens kampplads med henblik på, at officerer kan forholde sig analytisk til teknopolitiske problemstillinger. Der lægges vægt på undervisning i interdisciplinære scenarier med henblik på at øge helhedsforståelse og fleksibilitet i fremtidig teknologiunderstøttet opgaveløsning i Forsvaret.

Institutchef

Oberstløjtnant Thomas Galasz Nielsen

FIIN: FAK-IMT-CH

E-mail: thni@fak.dk

Telefon: +45 72 81 75 79

Sidst opdateret 5. juni, 2020 - Kl. 10.18