Forsvarsakademiet - Viden og Fremsyn

Vi tror på, at fremtiden bliver mere kompleks og uforudsigelig. Vi tror på, at kravene til soldaterne bliver større. Derfor skal vi være smartere i den måde, vi tænker uddannelse på.

 

Vi uddanner Forsvaret til at løse de unikke opgaver, Forsvaret har. Det gør vi gennem uddannelser, som er tidssvarende, relevante og fleksible.

 

Vi omsætter det, der bliver efterspurgt i den skarpe ende, i vores uddannelser og sikrer en konstant kobling til praksis. Vores uddannelser hviler på et stærkt fagligt vidensgrundlag med forskning og udvikling inden for de tre militære kerneområder: militære operationer, militær strategi og militær ledelse. Med vores uddannelser sikrer vi læring og udvikling for soldaten på alle niveauer gennem hele karrieren.

 

Gennem kvalificeret forskning og udvikling bidrager vi til samfundsdebatten. Vi rådgiver om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de praktiske udfordringer, samfundet står overfor - både i dag og i fremtiden.

 

Forsvarsakademiet skaber livslang læring gennem relevante uddannelser. Uddannelser, der er praksisnære. Uddannelser, der er tidssvarende og til tiden. Uddannelser, der styrker soldaten, enheden og Forsvarets opgaveløsning.