FLEX Moduler

FLEX modulerne på Master i Militære Studier udbydes løbende, og at de kan ændre sig fra år til år alt efter Forsvarets behov og udviklingen på det militærfaglige område.

Flyvevåbnets Sergentskole

Studieadministration

Her finder du alt om Forsvarsakademiets uddannelser vedrørende studievejledning, studienævn, studiekontor, eksamen, formalia etc.

Koncernfælles Kursusadministration

Koncernfælles Kursusadministration samler al kursusadministration i Forsvarsministeriets koncern og forfiner processen, så den bliver skarpere og mere effektiv – fra kursisten får motivationen eller befales til at blive kompetenceudviklet, til kompetencen anvendes i praksis.