To medarbejdere på Flyvevåbnets Sergentskole i samtale.

Flyvevåbnets Sergentskole

Flyvevåbnets Sergentskole ligger i Karup og uddanner sergenter og løjtnanter i Flyvevåbnets.

Flyvevåbnets Sergentskoles navnetræk

Nyheder

25-11-2020 - Ledelse i organisationer (MAU) overflyttes til Varde 

På grund af et lavt antal deltagere på Ledelse i Organisationer (LIO) på den Militære Akademi Uddannelse (MAU) i Karup med start 19. januar 2020, aflyses kurset i Karup og de tilmeldte overføres til et tilsvarende kursus i Varde. Alle tilmeldte får direkte besked.

 
22-10-2020 Endelig fastsættelse af MAU ved sergentskolen 

Så er de sidste MAU moduler 2021 fastsat. Se hvilke der gennemføres ved skolen i Karup under “Militær akademiuddannelse”

 
08-10-2020 Ændring af produktionsplan for den grundlæggende sergentuddannelse i 2021 

Efter ønske fra flyvevåbnets myndigheder er det besluttet, at ændre på produktionsplanen for den grundlæggende sergentuddannelse i 2021, så der gives mulighed for en mere fleksibel gennemførelse af uddannelsen. Ændringerne fremgår herunder og giver mulighed for to fleksible forløb, så hele den grundlæggende sergentuddannelse kan afsluttes indenfor et år.

 • Instruktørkursus flyttes fra ugerne 20 – 22 til ugerne 4 – 6.
 • Ledelseskursus flyttes fra ugerne 32 – 35 til ugerne 22 – 25.
 • Føringskursus flyttes fra ugerne 35 – 41 til ugerne 31 – 37.

 

08-10-2021 Flytning af instruktørkursus, manuelt 

På grund af ovennævnte ændring på den grundlæggende sergentuddannelse er instruktørkursus, mauelt flyttet.

 • Instruktørkursus, manuelt flyttes fra ugerne 4 – 6 til ugerne 32 – 34.

 

28-09-2020 Aflysning af kompetencekurserne til oversergent 

Kompetencekurserne til oversergent gennemføres ikke i 2021 på Flyvevåbnets Sergentskole. Der vil fra Flyverkommandoen udgå en orientering omkring, hvad Flyvevåbnets ønsker i stedet for.

Kommende kurser

 • 7. december – 12. februar 2021 - Løjtnantskursus
 • 25. januar – 12. februar 2021 - Grundlæggende instruktørkursus på den grundlæggende sergentuddannelse (GSU)
 • 9. marts – 10. juni 2021 - Ledelse i Flyvevåbnet (LIF) på den militære akademiuddannelse (MAU)
 • 15. marts – 9. april 2021 - Grundlæggende instruktørkursus på den grundlæggende sergentuddannelse (GSU)
 • 15. marts – 2. juli 2021 - Obligatorisk Befalingsmands Uddannelse (OBU) for kadetter
 • 12. april – 7. maj 2021 - Grundlæggende ledelseskursus på den grundlæggende sergentuddannelse (GSU)
 • 17. maj – 2. juli 2021 - Grundlæggende føringskursus på den grundlæggende sergentuddannelse (GSU)
 • 31. maj – 25. juni - Grundlæggende ledelseskursus på den grundlæggende sergentuddannelse (GSU)
 • Ugerne 27 – 30 - SOMMERFERIE – Sergentskolen er lukket

 

Igangværende kurser

 • Afsluttes 15. december 2020 - Ledelse i organisationer (MAU)
 • Afsluttes 15. januar 2021 - Officers Basis Uddannelse (OBU) for kadetter
 • Afsluttes 10. februar 2021 - Operationer i flyvevåbnet (MAU)

Uddannelser

Nedenstående uddannelser gennemføres helt eller delvis på Flyvevåbnets Sergentskole.

Øvrige kurser

Grundlæggende instruktørkursus, manuel

2021-1 : 9. – 25. august (24 pladser)

 

Akademiuddannelse – Ledelse i praksis for pilotelever

2020-1 : 23. september – 2. november, gennemføres af UC Syd

 

Akademiuddannelse – Organisation og arbejdspsykologi for pilotelever

2020-1 : 4. november – 16. december, gennemføres af UC Syd