Tre F-16 fly i formationsflyvning.

Foto: Rune Dyrholm

Center for Luft- og Rumoperationers (CAO) medarbejdere kommer alle fra operative karriereforløb i Flyvevåbnet og har herved stor praktisk erfaring samt kompetencer inden for det luftmilitære domæne.

Center for Luft- og Rumoperationer logo

Motto: Ad caelum et ultra. To heaven and beyond. Heraldik: Sværdet symboliserer mod, kamp, åndeligstyrke og sejr (da det vender opad). Skæftet på sværdet er det samme som på Forsvarsakademiets våbenskjold. Vingerne på sværdet er de samme som Flyvevåbnets vinger. Stjernebilledet Skytten symboliserer, at centeret er født den. 1. december. Himlen er i Flyvevåbnets blå farve og toner sig op i sort, der symboliserer rummet.

 

Uddannelse

Centeret planlægger og gennemfører uddannelse i luft- og rumoperationer på Forsvarets officersskoler og videregående uddannelser. Uddannelsernes indhold spænder fra en grundlæggende forståelse af luftoperationer og luftmagt, til den strategiske udnyttelse af luftmagt samt forståelse for rumoperationer, herunder hvordan rumoperationer støtter luftoperationer og er en integreret del af missilforsvar.

 

Ligeledes er vi ansvarlig for gennemførelsen af flere diplommoduler, der har fokus på, hvordan Flyvevåbnets kapaciteter kan bringes i anvendelse i en given konflikt samt hvordan planlægning og indsættelse af lugtmagt foregår i NATO-regi.

 

Centeret gennemfører desuden flere efteruddannelser, der har fokus på anvendelsen af luftmagt, og hvorledes flyvende kapaciteter kan anvendes til at gennemføre luftoperationer.

 

Forskning og udvikling

Center for Luft- og Rumoperationer vejleder og bidrager med ekspertviden samt undervisning på nogle af modulerne på Forsvarets Master i Militære Studier (MMS).

 

Vi indgår i forskellige faglige projekter og er med til at skrive undervisningsmateriale, bøger samt give input til doktrinudvikling inden for området. Medarbejderne holder sig løbende opdaterede om den nyeste viden om luftmagt gennem forskning, studie og udvikling samt deltagelse i internationale operationer og/eller øvelser. Centeret deltager aktivt med sin viden og bidrager ofte til den offentlige debat inden for luft- og rumoperationer. På den måde er vi med til at sætte fokus på emnet og løfte den generelle viden inden for området.

 

Center for Luft- og Rumoperationer bidrager til et øget vidensniveau om luft- og rumoperationer til både eget værn samt Forsvaret som helhed. Eksempelvis har vi et tæt samarbejde med Forsvarskommandoens Kapacitetsudviklingsafdeling for luftoperationer, der også leverer undervisningskapacitet til centeret.

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Center for Luftoperationer.

Nyhedsbrev

Center for Luftoperationer undersender cirka hvert halve år et nyhedsbrev, der informerer om seneste nyt om vores uddannelser, forskning og udvikling og herunder vores arbejde med NATO luftmagtsdoktriner.

 

Nyhedsbrevet udkommer via ForsvarsInfo, og du kan tilmelde dig det ved at klikke på nedenstående link. Efter du har klikket på linket skal du trykke på knappen med de tre prikker og vælge 'bliv medlem'.

 

Viden om luftmagt

“The air domain is unique. Air surrounds the globe and overlays the land and sea. Consequently, air power is inherently joint, as air power has decisive impact when orchestrated along with land, maritime, space and cyberspace operations. Air power is also pervasive, as aircraft are rarely physically constrained by national boundaries or terrain, so can potentially obtain access to any point on Earth….”

 

Ovenstående citat stammer fra NATO-doktrinen AJP-3.3 Air And Space Operations, der er NATO’s og Danmarks gældende doktrin for anvendelse af luftmagt. Indholdet i doktrinen bygger på mange års tanker om luftmagt samt erfaringer fra praksis.

Læseliste

Nogle af de særligt betydningsfulde tanker og erfaringer har vi samlet i nedenstående læseliste, der giver en grundlæggende forståelse for, hvad luftmagt er, og hvordan det har udviklet sig, til hvad luftmagt er i dag.

Filmliste

 

Undervisning on demand

Vi har udviklet en række korte individuelle undervisningsforløb. Undervisningen er tænkt som genopfriskning eller kompetenceudvikling af specifikke emner.

 

Hvert forløb tager mellem to og ti timer at gennemgå og er sat sammen af en blanding mellem tekster, undervisningsvideoer, podcasts og filmklip. Du kan tage hele eller dele af de forløb, du ønsker. Det kræver ikke nogen tilmelding og er lige til at gå til.

 

Hold øje med siden, der vil løbende komme nye emner. Du er også velkommen til at kontakte os med forslag til nye emner.

 

God fornøjelse!

 

Job i Center for Luft- og Rumoperationer

CAO er en dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for personlig udvikling og faglig sparring. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til CHCAO (FAK-IMO-AO01), hvis du vil vide mere.

 

Ønskede kompetencer

  • Da centeret planlægger og gennemfører uddannelse i luftoperationer på Forsvarets officersskoler og efteruddannelser, vil det være en fordel, hvis du har en baggrund fra en operativ karriere i Flyvevåbnet.
  • Det vil også være en fordel, hvis du er vant til at formidle og eventuelt undervise indenfor vores kerneområde, som er luftoperationer.
  • En del af undervisningen foregår på engelsk, hvorfor dine engelskkundskaber bør være veludviklede.
  • Du har naturlig interesse indenfor emnet luftoperationer, og du vil med baggrund i din operative erfaring skulle holde dig løbende opdateret om den nyeste viden.
  • Du har en akademisk tilgang til dit arbejde, og du forventes at kunne tilegne dig evnen til at forene operativ erfaring med et akademisk perspektiv på luftmagt.
  • Det anses som naturligt, at du ønsker at styrke dit akademiske niveau, via for eksempel interne kurser på Forsvarsakademiet, Master i Militære Studier eller tilsvarende studie på master niveau.

Centerchef

Major Karsten Marrup

FIIN: FAK-IMO-AO01

E-mail: kama@fak.dk

Telefon: +45 72 81 70 00

Telefon direkte: +45 72 81 73 49

Mobil: +45 22 43 59 85

Sidst opdateret 27. maj, 2021 - Kl. 16.13