Nyt FAK ærmemærke

Foto: Forsvarsakademiet

Generelle kontaktoplysninger inkl. borgerhenvendelser

Forsvarsakademiet

Svanemøllens Kaserne

Postboks 2521

Ryvangs Allé 1

2100 København Ø

 

Telefon: +45 72 81 70 00

E-mail: fak@fak.dk

Skriv sikkert til os hvis din mail indeholder fortrolige oplysninger (log på Borger.dk med NemID)

 

EAN: 57 98 000 20 14 22

CVR: 16 28 71 80

 

Åbningstider

Forsvarsakademiet er åbent for henvendelser

Mandag - tirsdag: 08.00-16.00

Onsdag - fredag: 08.00-15.00

 

Henvendelser fra pressen

Kommunikationschef Ronny Vossen

Telefon: +45 51 42 49 13

E-mail: fak-ktp-kom@mil.dk

 

Forskningshenvendelser

Er du ekstern forsker eller studerende og ønsker at undersøge Forsvarets forhold i et forsknings- eller studieprojekt, så kontakt Forsvarsakademiet. Læs mere om hvordan du gør

 

Aktindsigt

Anmodninger om aktindsigt sendes til fak@fak.dk.

 

Sergentskoler

Du finder kontaktoplysningerne på den enkelte skole på dennes hjemmeside.

Hærens Sergentskole

Søværnets Sergentskole

Flyvevåbnets Sergentskole

Beredskabsstyrelsens Sergentskole

 

Officersskoler

Du finder kontaktoplysningerne på den enkelte skole på dennes hjemmeside.

Hærens Officersskole 

Søværnets Officersskole 

Flyvevåbnets Officersskole 

Beredskabsstyrelsens Officersskole

Forsvarets Sprogskole

 

Forsvarsakademiets ledelse

Generalmajor Flemming Mathiasen

 

Militærassistent

Major Brian Begemann Jørgsholm

E-mail: fak-chma@mil.dk

 

Adjudant

Nanna Pettersson

E-mail: fak-chad@mil.dk

 

Chefsekretær

Birgitte Fræmohs

E-mail: fak-chsekr@mil.dk

Kommandør John Boye Rasmussen

E-mail: fak-stch@mil.dk

Telefon: +45 32 66 54 04

Organisationsdiagram 1. maj 24

Forsvarsakademiets organisation

Stabsbetegnelser

Adjudantursektionsen - FAK-LS-ADJ

Planlægnings- og Styringssektionen - FAK-LS-PLS

Uddannelsesstyringssektionen - FAK-LS-UST

Kommunikationssektionen - FAK-LS-KOM

 

Koordination og Digital Udvikling - FAK-KDU

Studiekontoret - FAK-STU

Service- og Administrationssektionsen - FAK-SAS

Koncernfælles Kursusadministration - FAK-KFKA

Uddannelsescenter - FAK-UC

Garnisonsstøttesektionen - FAK-GSS

Hærens Officersskole - FAK-HO

Søværnets Officersskole - FAK-SOS

Flyvevåbnets Officersskole - FAK-FLOS

Forsvarets Sprogskole - FAK-FSS

Hærens Sergentskole - FAK-HSGS

Søværnets Sergentskole - FAK-SSS

Flyvevåbnets Sergentskole - FAK-FS

 

Afdeling for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte - FAK-USF

Institut for Militære Operationer - FAK-IMO

Center for Værnsfælles Operationer - FAK-IMO-VO

Center for Landmilitære Operationer - FAK-IMO-LO

Center for Maritime Operationer - FAK-IMO-MO

Center for Luft- og Rumoperationer - FAK-IMO-AO

Institut for Ledelse og Organisation - FAK-ILO

Institut for Strategi og Krigsstudier - FAK-ISK

Center for Stabiliseringsindsatser - FAK-ISK-CFS

Center for Arktiske Sikkerhedsstudier - FAK-ISK-CAS

Institut for Militær Teknologi - FAK-IMT

FAK Service

FAK Service er en digital serviceportal for medarbejdere på Forsvarsakademiet.

Forsvarsakademiet

Google Maps

Indhold fra Google Maps kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 22. maj, 2024 - Kl. 15.28