Medarbejdere ved Institut for Ledelse og Organisation.

Foto: Forsvarsakademiet

Militær ledelse er en kernekompetence for officeren og en militær kapacitet for Forsvaret. ILO skaber værdi for Forsvaret gennem viden og læring om militær ledelse. Vi forsker i og udvikler Forsvarets kompetencer i ledelse, styring, føring og forvaltning. Og vi undersøger og rådgiver i organisationsudvikling i militære sammenhænge i såvel internationale operationer som den hjemlige organisation.

 

ILO er sammensat af medarbejdere med civil og militær baggrund, og vi kombinerer perspektiver fra de to verdener i vores forskning, udvikling og uddannelser.

 

Forskning og udvikling

ILO’s forsknings- og udviklingsaktiviteter retter sig mod at sikre den bedst mulige faglige opgaveløsning både i forhold til Forsvarets nutidige og fremtidige udfordringer.

 

ILO’s ekspertise bygger på en bred indsigt i både egen og ekstern forskning inden for ledelse og organisation, men har 4 fagområder, hvori vi lægger tyngde:

 

  • Ledelse i føring
  • Ledelse af styring og forvaltning
  • Officersvirke – professionsidentitet og dannelse
  • Forandringer i den militære organisation og kompleksitet

 

ILO støtter gennem udvalgte projekter Forsvarets myndigheder i deres udvikling af deres ledelsesgerning og organisation.

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Institut for Ledelse og Organisation.

 

Uddannelse

På ILO uddanner vi Forsvarets personel i militær ledelse og organisation med afsæt i Forsvarets Ledelsesgrundlag, styringsprincipper og forvaltningsregler. På uddannelserne omsætter vi teorier om ledelse til militær praksis med henblik på, at der skabes merværdi i form af effektiv og legitim ledelse, føring, styring og forvaltning i Forsvaret.

 

Ud fra den nyeste forskning, bidrager vi på officersuddannelsernes diplomuddannelse og Master i Militære Studier med læringsaktiviteter, der gør officererne i stand til at tage ansvar for arbejdsprocesser og ledelsesmæssige udfordringer som leder i en militær kontekst og i tværfaglige samarbejder. Læringsaktiviteterne bidrager med både en teoretisk og praktisk forståelse for udviklingen af den militære profession, og de dertil knyttede ledelsesmæssige udfordringer i relation til samfundets udvikling. Udover de akkrediterede uddannelser udbyder ILO en lang række kurser relateret til ledelse, styring og forvaltning som er målrettet mod virket på de forskellige organisatoriske og funktionelle niveauer.

 

Institutchef

Kommandørkaptajn Vilhelm Holsting

FIIN: FAK-ILO-CH

Email: viho@fak.dk

Telefon: +45 72 81 75 62

Sidst opdateret 3. juni, 2020 - Kl. 14.13