Facaden på Flyvevåbnets Officersskole.
PER DOCTRINAM VIS

STYRKE VED VIDEN

Flyvevåbnet Officersskole

Vi uddanner officerer til Flyvevåbnet inden for uddannelsesretningerne pilot, kontrol- og varsling, teknik og operationsstøtte. De studerende – vores kadetter – modtager undervisning inden for fagområderne Militær Ledelse, Militær Strategi og Militære Operationer.

Flyvevåbnets Officersskole

Vi har siden 1951 uddannet officerer til Flyvevåbnet

Flyvevåbnets Officersskole bidrager til at løse Flyvevåbnets kerneopgave, som er at varetage den luftmilitære gren af Danmarks forsvar. Det gør vi ved at uddanne kompetente ledere med fagligt fokus på militær ledelse, militære operationer og militær strategi.