Elever på Flyvevåbnets Officersskole til undervisning

Foto: Forsvarsakademiet

Officersuddannelsen for Flyvevåbnet er erhvervsrettet mod førstegangstjenesten som officer i Flyvevåbnet. Officersuddannelsen for Flyvevåbnet udbydes således med uddannelsesretningerne:

 

  • Kontrol og varsling
  • Teknik
  • Operationsstøtte
  • Pilot (Jager, Transport, Helikopter)

 

Formålet med Officersuddannelsen for Flyvevåbnet er, at den studerende bliver kvalificeret til at bestride stillinger som officer på laveste funktionsniveau i Flyvevåbnet indenfor et givent funktionsområde.

Bliv officer i Flyvevåbnet

Læs mere om ansøgningsfrist, adgangskrav, uddannelsens opbygning, din karriere og meget mere om de enkelte uddannelser på Forsvarets karrieresite.

Studerende på FAK?

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.33