Studerende og ansatte på Flyvevåbnets Officersskole

Officersskolen har siden 1951 uddannet officerer til Flyvevåbnet. Foto: Forsvarsakademiet

Vi uddanner ledere, der har forståelse for, hvad det kræver at sende fly sikkert og effektivt i luften. På den måde bidrager vi til Forsvarets samlede opgaveløsning inden for den luftmiltære gren. Nationalt løser Flyvevåbnet opgaver inden for bl.a. overvågning og suverænitetshævdelse af luftrummet, redningstjeneste på havet samt miljøopgaver. Flyvevåbnet kan også indsættes i internationale missioner med eksempelvis radarer, helikoptere, transportfly eller kampfly.

 

Kadetterne på de fire uddannelsesretninger pilot, kontrol- & varsling, teknik og operationsstøtte starter deres uddannelse med modulet Officersbasisuddannelse i Karup. Herefter fortsætter de med den specifikke uddannelsesretning: funktionsuddannelsen.

 

Funktionsuddannelsen foregår ved Flyvevåbnetsenheder. For piloternes vedkommende foregår den på flyveskole først i Karup og efterfølgende i USA eller Tyskland. I løbet af funktionsuddannelsen får kadetterne prøvet sig selv af i ledelsessituationer, hvor samspillet mellem teori og praksis er i fokus.

 

På den afsluttende diplomuddannelse i København, bliver kadetterne igen samlet og undervist i fag såsom Luftmilitær ledelse, Planlægning af luftoperationer og Danmark som strategisk aktør i en sikkerhedspolitisk kontekst. Underviserne er en blanding af erfarne officerer og civile akademikere fra Forsvarsakademiet.

 

Flyvevåbnets Officersskoles historie 

Flyvevåbnets Officersskolen blev oprettet den 1. august 1951 næsten et år efter, at Flyvevåbnet var blevet et selvstændigt værn. Skolen havde indtil 1955 til huse i lejede lokaler på Rungsted Strandvej nord for København.

 

Derefter var skolen placeret i det tidligere Jonstrup seminarium mellem Værløse og Ballerup. Som en følge af de anbefalinger "Styringsgruppen vedrørende Flyvevåbnet", nedsat af forsvarsministeren den 5. april 1991, fremkom med, blev skolen i 1995 flyttet til Jonstruplejren. I 2016 flyttede Flyvevåbnets Officersskole til Svanemøllen Kaserne,  hvor Forsvarsakademiets stab, institutter og Sprogofficersskolen også holder til. 

 

Som våbenfigur for Flyvevåbnets Officersskole er valgt en ørneklo holdende et sværd for derved at symbolisere skolens formål – at give sværdet vinger.  

Sidst opdateret 30. juni, 2020 - Kl. 08.51