Lektion i våbenhåndtering for Irakiske styrker.

Foto: Forsvaret

Center for Stabiliseringsindsatser (CFS) er en del af Institut for Strategi og Krigsstudier (ISK) på Forsvarsakademiet (FAK). Centerets formål er at understøtte Forsvarets bidrag til stabiliseringsindsatser gennem projektimplementering, forskning og uddannelse i rammen af Freds- og Stabiliseringsfondens programmer. CFS’ kerneopgaver indeholder blandt andet myndighedsbetjening i form af udvikling og implementering af stabiliseringsprojekter i konfliktområder samt forskning og undervisning i stabiliseringsindsatser – herunder områdestudier og stabilisering generelt i teori og praksis.

 

Center for Stabiliseringsindsatsers kerneopgaver omfatter udvikling og implementering af stabiliseringsprojekter i konfliktområder. På bagrund af denne viden agerer centeret som uddannelses- og kompetencecenter for stabiliseringsindsatser i områder, hvor Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet enten har eller ønsker at iværksætte eller styrke dansk stabiliseringsengagement. Projekterne finansieres gennem Forsvarsministeriets Freds- og Stabiliseringsfond i rammen af de større regionale programmer.

 

Center for Stabiliseringsindsatser fungerer som samlingspunkt for Forsvarsakademiets engagement i danske Freds- og Stabiliseringsprogrammer. Dette for at sikre koblingen mellem danske stabiliseringsprioriteter og Forsvarsakademiets mulighed for at iværksætte og drive eksternt finansieret tværinstitutionel forskning i skarpe missioner, og/eller bidrage til igangværende stabiliseringsengagementer.

 

Center for Stabiliseringsindsatser har igangværende aktiviteter inden for følgende stabiliseringsprogrammer og -projekter: Guineabugten (2019-2026), Irak-Syrien (2021-2025), Afghanistan-Pakistan (2022-2024), og Georgien (2023-2026). Dertil er centeret involveret i udviklingen af mulige programmer i Sahel, Afrikas Horn og Ukraine. 

Programmer og projekter

Center for Stabiliseringsindsatser har siden 2019 bidraget til en styrkelse af den maritime sikkerhed i Guineabugten, som følge af den drastiske udvikling i antallet af pirateriangreb i 2020. Formålet med tredje fase af programmet, som løber frem 2026, er at forbedre det regionale samarbejde på tværs af ikke-statslige og statslige aktører. Projekterne sker i tæt samarbejde med regionale partnere.

 

Kontakt fuldmægtig Mikkel Ørum Andersen (mian@fak.dk) for henvendelser angående centerets arbejde i Guineabugten. 

01 Februar 2020 - RDDC-KAIPTC conference - Communiqué

02 Marts 2021 - Maritime Dialogue Platform II - Communiqué

03 Januar 2022 - Maritime Dialogue Platform III - Communiqué

04 Maj 2022 - Maritime Dialogue Platform IV - Communiqué

05 November 2022 - RDDC-KAIPTC-Stellenbosch conference - Communiqué

06 Juni 2023 - Maritime Dialogue Platform V - Communiqué

07 August 2023 – MarSec Conference – Communiqué

08 April 2024 – Maritime Action Platform I – Communiqué

Center for Stabiliseringsindsatsers bidrag til Irak-Syrien programmet begyndte i 2021 og kører nu som en del af Danmarks samlede militære stabiliseringsindsats frem til og med 2025. Dets overordnede formål er primært at understøtte kapacitetsopbygning af uddannelsen af irakiske sikkerhedsstyrker, sekundært at indhente viden samt indlede samarbejder, der kan bidrage til reforminitiativer af den irakiske sikkerhedssektor. Alle aktiviteter gennemføres i tæt samarbejde med NATO’s uddannelse og træningsprogram (DEEP) samt NATO’s mission i Irak (NMI). Endvidere har CFS en udsendt medarbejder til NMI som en del af programmet.

 

Kontakt centerchef David Vestenskov (dave@fak.dk) for henvendelser angående centerets arbejde i Irak og Syrien. 

01 June 2021 - Policy Brief - Enabling Military to Military Cooperation

02 December 2021 - Policy Brief - Strategic Field of National Security

03 April 2022 - Policy Brief - Danske engagementer i Irak

04 May 2022 - Policy Brief - CT and CIMIC

05 December 2022 - Policy Brief - War in Ukraine & Great power security balance

06 February 2023 - Policy Brief - climate change and security

07 May 2023 - Policy Brief - Strategic Thinking in Security Studies

08 May 2023 - Policy Brief - International Relations after the Russian-Ukraine War

Center for Stabiliseringsindsatser bidrager til Freds- og Stabiliseringsfondens Pakistan-projekt, som løber fra 2022-2024. Formålet med projektet er, at samarbejde og vidensdele med det Pakistanske forsvarsakademi, National Defence University (NDU), samt opnå aktuel indsigt i den sikkerhedspolitiske situation i Afghanistan efter Talibans magtovertagelse i august 2021.

 

Kontakt specialkonsulent Jens Vesterlund Mathiesen (jema@fak.dk) for henvendelser angående centerets arbejde i Afghanistan og Pakistan. 

04 November 2023 - ARC II Policy Brief 

03 Juni 2023 - RDDC-NDU Post-Conference Report

01 September 2022 - ARC Policy Brief

02 April 2023 - RDDC-PICSS Policy Brief

CFS bidrager fra 2023 til Freds- og Stabiliseringsfondens program i Georgien, som har til hensigt at styrke Georgiens forsvar i overensstemmelse med NATO-standarder, og dermed gøre Georgien i stand til at reagere effektivt mod potentielle trusler. Det gør CFS ved at samarbejde med National Defense Academy (NDA) og Defence Institution Building School (DIBS). Programmet skal ligeledes bidrage til forståelse af udviklingen i det postsovjetiske rum og sortehavsområdet, samt hvordan stabiliseringsindsatser fungerer i rammen af stormagtskonkurrence.

 

Kontakt fuldmægtig Rasmus Greffrath Damgaard Petersen (ragr@fak.dk) for henvendelser angående centerets arbejde i Georgien.

 

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Center for Stabiliseringsindsatser.

Centerchef

CHKONS David Vestenskov

FIIN: FAK-ISK-CFS1

E-mail: dave@fak.dk

Telefon: +45 72 81 73 18

Sidst opdateret 17. april, 2024 - Kl. 08.43