Lektion i våbenhåndtering for Irakiske styrker.

Foto: Seniorsergent Benny, presseofficer, OIR Hold 9

Center for Stabiliseringsindsatser vil gennem udvikling og implementering af stabiliseringsprojekter understøtte forskning ved Institut for Strategi. Derudover være et værktøj for Forsvarskommandoen og Forsvaret i områder hvor det besluttes politisk, at Danmark ønsker at udføre stabilisering og konfliktløsning. Center for Stabiliseringsindsatser vil gennem forskning og udviklingsvirksomhed styrke Forsvarets nuværende, såvel som fremtidige, stabiliseringsindsatser.

 

Center for Stabiliseringsindsatsers kerneopgave er udvikling og implementering af stabiliseringsprojekter i konfliktområder. Derudover agere som videns- og kompetencecenter for stabiliseringsindsatser i områder, hvor Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet ønsker at iværksætte eller styrke dansk stabiliseringsengagement. Projekterne finansieres gennem Freds- og Stabiliseringsfonden i rammen af større regionale programmer.

 

Center for Stabiliseringsindsatser fungerer som samlingspunkt for Forsvarsakademiets engagement i danske Freds- og Stabiliseringsprogrammer. Dette for at sikre koblingen mellem danske stabiliseringsprioriteter og Forsvarsakademiets mulighed for at iværksætte og drive eksternt finansieret tværinstitutionel forskning i skarpe missioner, og/eller bidrage til igangværende stabiliseringsengagementer.

 

Center for Stabiliseringsindsatser har igangværende aktiviteter inden for følgende stabiliseringsprogrammer: Irak, Syrien, Sahel, Afghanistan og Guineabugten.

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Center for Stabiliseringsindsatser.

Centerchef

CHKONS David Vestenskov

FIIN: FAK-ISK-CFS1

E-mail: dave@fak.dk

Telefon: +45 72 81 73 18

Sidst opdateret 5. juni, 2020 - Kl. 10.41