Missionsorienterende uddannelse (MISU) for ISAF hold 17. Fotos fra 14-15. januar 2014.

Foto: Flyvevåbnets fototjeneste

Vores kerneopgave er at uddanne officerer, der effektivt kan indgå i planlægning og gennemførelse af operationer på alle niveauer. Dette sker gennem uddannelser, der er praksisnære, digitalt understøttede og baserede på egen, samt anden national og international forskning og udvikling.

Centre under Institut for Militære Operationer

 

Forskning og udvikling

Institut for Militære Operationer (IMO) gennemfører internationalt anerkendt forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for militære operationer med henblik på at styrke Forsvarets uddannelser, doktrinudvikling og Forsvarets operative virksomhed. Kernen i IMO’s forskning- og udviklingsarbejde er studiet af, hvordan Forsvarets enheder og kapaciteter indsættes mest effektivt i nuværende og fremtidige operationer.

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Institut for Militære Operationer.

 

Vi har et tæt samarbejde med Forsvarets myndigheder for at sikre, at instituttets virksomhed er praksisnær og målrettet Forsvarets behov. Instituttet støtter endvidere Forsvarets myndigheder med efterspurgt vidensproduktion, bidrag til aktiviteter og produkter samt formidling af viden om militære operationer.

 

Medarbejdere fra instituttets fire centre spiller desuden en aktiv rolle i Forsvarsakademiets bidrag til medierne.

Institutchef

Oberst Thomas Funch Pedersen

FIIN: FAK-IMO-CH

E-mail: tfpe@fak.dk

Telefon: +45 72 81 74 70

Sidst opdateret 5. juni, 2020 - Kl. 10.17