Forskningsbaseret videreuddannelse

På MMS lægges der særligt vægt på evnen til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger. Det handler blandt andet om udvikling af det teoretiske fundament for militære doktriner, operationer, det militære instruments rolle i samfundet, militær ledelse i forskellige kontekster samt relevante metoder og teorier for opgaveløsning.

 

Master i Militære Studier er et deltidsstudie, som er normeret til tre år og tæller 60 ECTS point. Studiet er et deltidsstudie og foregår primært som blended learning med op til 10 undervisningsdage pr. modul.

Er Master i Militære Studier noget for dig?

Som en akkrediteret masteruddannelse kan Master i Militære Studier som udgangspunkt søges af alle, der honorerer følgende krav:

 

Er officer i Forsvaret på M321 eller M322 niveau med relevant erhvervserfaring fra professionen eller civil (ansat i Forsvarsministeriets myndighedsområde) med en akademisk grad på bachelor-/diplomniveau (kvalifikationsrammeniveau 6) eller højere og minimum 2 års relevant erhvervserfaring.