Grunduddannelser

Grunduddannelsernes formål er at udvikle de kompetencer, som er nødvendige for at fungere i operative enheder på det pågældende funktionsniveau.

Videreuddannelser

De militære videreuddannelser har til formål at videreudvikle personellets militære og generelle kompetencer på mellemleder- og lederniveau.

Sproguddannelser

Forsvarets Sprogskole uddanner sprogofficerer i arabisk, dari og russisk og civile-militære tolke i arabisk, dari, fransk og ukrainsk med henblik på udsendelse i mission.

Sergentskoler

Forsvarets tre sergentskoler er Hærens Sergentskole i Varde, Søværnets Sergentskole i Frederikshavn og Flyvevåbnets Sergentskole i Karup.

Officersskoler

Forsvarets tre officersskoler er Hærens Officersskole, der er placeret på Frederiksberg Slot, og Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole, der begge er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Studieadministration

Her finder du alt om Forsvarsakademiets uddannelser vedrørende studievejledning, studienævn, studiekontor, eksamen, formalia etc.