Niels Juels indsats i den franske hangarskibsgruppe. Hangarskibet Charles de Gaulle og EH101 helikopter i baggrunden.

Foto: Forsvarsgalleriet

Center for Maritime Operationer (CMO) består af en række erfarne søofficerer samt civile akademikere, der alle har solide kompetencer inden for det martime domæne.

SCREEN KILO

Center for Maritime Operationers YouTube kanal "SCREEN KILO" understøtter vores uddannelser og bidrager til læring både i- og udenfor Forsvaret.

 

Uddannelse

Vi gennemfører uddannelse inden for navigation, søvejsregler og stabilitet på den taktiske funktionsuddannelse og Maritime Myndighedsopgaver, Sømilitære Operationer og Maritime Emergency Management på diplomuddannelsen. Uddannelsernes indhold spænder således fra en grundlæggende forståelse af maritime operationer til praktiske og teoretiske færdigheder og kompetencer. Til at understøtte uddannelsen gøres der flittigt brug af centrets skibssimulator. Det sikrer en god synergi mellem teori og praktik og betyder, at den studerende efter endt uddannelse er godt rustet til virket som søofficer i Søværnets sejlende enheder.

 

Centret tilbyder herudover efteruddannelsen Seapower. Uddannelsen er primært designet til søofficerer og udbygger deltagernes sømilitære teoretiske og strategiske forståelse til gavn for virket som søofficerer – uanset tjenestegren.

 

Forskning og udvikling

Center for Maritime Operationer bringer løbende erfaringer fra det operative virke ind i undervisningen. Det gøres blandt andet gennem deltagelse i konferencer og seminarer, men også ved sejlads med Søværnets skibe. Vi kan herigennem anvende den nyeste viden og operative erfaringer i centerets forskning- og udviklingsvirksomhed. Dermed opnås den højeste kvalitet og relevans i undervisningen. Det sikrer samtidigt, at udviklingen i Søværnet reflekteres i uddannelserne.

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Center for Maritime Operationer.

Centerchef

Orlogskaptajn Troels Tamstrup Nielsen

FIIN: FAK-IMO-MO01

Sidst opdateret 18. januar, 2024 - Kl. 10.13