Panser rykker frem til kampdemonstration i øvelsesterrænet ved Finderup. Leopardkampvogn, Pansret minerydningskøretøj PNMIRK.

Foto: Jóna Astrid Lautrup Lambastein

Center for Landmilitære Operationer (CLO) består af omkring 30 erfarne officerer, der arbejder i fire elementer, som dækker taktikuddannelsen fra underafdeling op til korpsniveauet samt studie- og udviklingsarbejde inden for det landmilitære domæne.

 

Uddannelse

Center for Landmilitære Operationer tilbyder uddannelser med et højt indhold af faglighed og fokus på praksisnær anvendelighed.

 

Vi er den største bidragyder til udvikling, planlægning og gennemførelse af Officersgrunduddannelsen (diplomuddannelsen). Herudover er centret ansvarlig for Føringskursus, der dækker både bataljons- og brigadeniveau, samt Føringskursus for reserven på henholdsvis bataljons- og brigadeniveau. Slutteligt gennemfører vi også kurset Advanced Land Operations (divisions- og korpsniveau), der sammen med Component Campaign Planning udgør Operations- og Føringsuddannelsen.

 

Forskning og udvikling

Forsknings- og udviklingselementet i Center for Landmilitære Operationer bidrager med den nyeste og opdaterede viden til de fire uddannelser. Herudover er centret en aktiv deltager i flere nationale og internationale arbejdsgrupper, med det formål at kunne bidrage positivt til udviklingen af doktrin inden for det landmilitære felt.

 

Center for Landmilitære Operationer har et tæt samarbejde med Hæren omkring dele af doktringrundlaget for taktiske landoperationer. Medarbejdere fra centret indgår i udvalgte hærenheder med designeringsfunktioner, ligesom CLO deltager i evaluerings- og kontrolvirksomheden i Hæren.

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Center for Landmilitære Operationer.

Centerchef

Obersløjtnant Jakob Buus Madsen

FIIN: FAK-IMO-LO01

 

Sidst opdateret 5. juni, 2020 - Kl. 10.36