Vores forskning og udvikling

Gennem kvalificeret forskning og udvikling bidrager vi til samfundsdebatten. Vi rådgiver om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de praktiske udfordringer, samfundet står overfor - både i dag og i fremtiden.

Vidennetværk

Forsvarsakademiets Vidennetværk skal være med til at sikre, at kvaliteten i uddannelserne understøttes og løftes på tværs, og at der er en rød tråd mellem uddannelserne.

Forskningsetiske retningslinjer

Forsvarsakademiet har vedtaget retningslinjer for ansvarlig forskning og udvikling. Retningslinjerne følger Danish Code of Conduct for Research Integrity, men fastsætter derudover særlige forhold, der gør sig gældende for forskning i den militære verden, blandt andet hensyn til det operative miljø og den nationale sikkerhed.

Forskningsstøtte

På baggrund af Forsvarsakademiets Fakultetsstrategi 2020-2023 arbejder Forskningsstøtte aktivt med at udvikle forsknings- og udviklingsmiljøet på Forsvarsakademiet.