Vores forskning og udvikling

Gennem kvalificeret forskning og udvikling bidrager vi til samfundsdebatten. Vi rådgiver om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og de praktiske udfordringer, samfundet står overfor - både i dag og i fremtiden.

Vidennetværk

Forsvarsakademiets Vidennetværk skal være med til at sikre, at kvaliteten i uddannelserne understøttes og løftes på tværs, og at der er en rød tråd mellem uddannelserne.

Forsvarsakademiets Forsknings- og Udviklingsråd

Forsvarsakademiets Forsknings- og Udviklingsråd er et rådgivende organ for dekanen, som har til opgave at bidrage til udviklingen af forsknings- og udviklingsarbejdets relevans og kvalitet. Rådet mødes fast i januar, maj og oktober. 

 

Dekan Henrik Breitenbauch er formand for rådet. Sekretær for rådet er Jens Christian Borrebye Bjering.

 

Forsknings- og udviklingsrådet består af følgende medlemmer:

Forskningsetiske retningslinjer

Forsvarsakademiet har vedtaget retningslinjer for ansvarlig forskning og udvikling. Retningslinjerne følger Danish Code of Conduct for Research Integrity, men fastsætter derudover særlige forhold, der gør sig gældende for forskning i den militære verden, blandt andet hensyn til det operative miljø og den nationale sikkerhed.

Bibliometrisk Forskningsindikator

Forsvarsakademiets Bibliometriske Forskningsindikator er et ledelsesværktøj. Formålet er at kunne måle produktionen og udviklingen af det forskningsarbejde, Forsvarsakademiet laver.

Forskningsstøtte

På baggrund af Forsvarsakademiets Fakultetsstrategi 2020-2023 arbejder Forskningsstøtte aktivt med at udvikle forsknings- og udviklingsmiljøet på Forsvarsakademiet.