Miltære og civilt ansatte i samtale.

Foto: Forsvarsakademiet

Forsvaret modtager ofte henvendelser fra studerende og forskere, som ønsker at undersøge Forsvarets forhold eller opnå adgang til Forsvarets arkiver i forbindelse med forsknings- og studieprojekter. Sådanne projekter kan have stor relevans for både Forsvaret og samfundet, og derfor ser vi velvilligt på henvendelserne.

 

Da vi modtager mange henvendelser, er vi dog nødt til at prioritere, hvad Forsvaret kan bruge tid og ressourcer på. Derfor skal alle forskningshenvendelser til Forsvarets stabe og myndigheder igennem en godkendelsesproces ved Forsvarsakademiet.

 

Forskningshenvendelserne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Relevans og værdi for Forsvaret
 • Samfundsmæssigt perspektiv
 • Ressourcemæssige konsekvenser for myndigheden

 

Krav til projektbeskrivelse

Ved forskningshenvendelser skal vedlægges en projektbeskrivelse, der som minimum skal indeholde:

 • Problemstilling samt projektets fokus
 • Redegørelse for metodevalg samt den praktiske del af empiriindsamlingen (anonymisering, datasikkerhed, etc.)
 • Redegørelse for teorivalg
 • Tidsramme for projektet
 • Forventet publikation
 • CV for deltagende personer samt oplysninger om organisatorisk tilhørsforhold

Forsvarsakademiet kan anmode om uddybende bemærkninger til projektbeskrivelsen eller indkalde ansøgere til uddybende samtale.

 

Godkendelse af projekter

Ved godkendelse af projektet, vil der blive udpeget en kontaktperson i den relevante myndighed, og forsker og kontaktperson underskriver en aftale om forskningsprojektet. Det er også et krav at forskeren kan leve op til sikkerhedsgodkendelse ved Forsvaret.

 

Skabeloner for forskningsaftale eller arkivadgang udleveres ved godkendt projektaftale.

 

Publicering

Ved publicering af forskningsprojektet skal myndigheden have mulighed for at gennemse projektet og forholde sig til, om det videregiver oplysninger, der overtræder hensyn, som fremgår af offentlighedsloven, arkivloven og persondataloven, herunder særligt undtagelsesbestemmelserne som bl.a. er:

 • Udgør en risiko for Forsvarets ansatte, statens sikkerhed eller rigets forsvar
 • Hensynet til rigets udenrigspolitiske intersser, m.v. herunder forholdet til fremmede magter
 • Det offentliges økonomiske interesser
 • Private eller offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Myndighedens gennemsyn kan ikke forholde sig til resten af produktets indhold eller konklusioner. Yderligere beskrivelse af forholdene vil være at finde i skabelonen for forsknings- og/eller arkivaftaler.

 

Afslag

Afvises et projekt, kan ansøger sende en revideret ansøgning, som vil gennemgå en ny vurderingsrunde. Ønsker en afvist ansøger at indgive en klage over afgørelsen, skal denne rettes til Forsvarskommandoen, fko@mil.dk.

Kontakt

Alle henvendelser om forskningsprojekter i Forsvaret skal sendes til fak@fak.dk.

Sidst opdateret 12. juni, 2020 - Kl. 10.48