Soldater ved 107-års parade for Hærens Sergentskole
Tager initiativ og går gerne forrest

Befalingsmanden tager teten og sætter selv i værk med løsning af opgaver, også selv om at det måske ikke er hans eller hendes opgave.

Hærens Sergentskole

Hærens Sergentskole uddanner og udvikler ud fra Hærens behov befalingsmænd, der lever op til kerneværdierne.

Hærens Sergentskoles navnetræk

Uddannelser

Ved Hærens Sergentskole uddannes de kommende ledere og mellemledere til Hæren.

Løjtnantsuddannelsen

Løjtnantsuddannelsen overgår pr. 1. juli 2021 til ny struktur som selvstændig underafdeling under Hærens Sergentskole. Dermed gennemføres Løjtnantsuddannelsen i Slagelse fra start til slut og har en varighed på 10-11 måneder. Uddannelsen er en taktisk uddannelse, idet mere end 50 % af uddannelsen består af føringsuddannelse.