Soldater fra Vikingkompagniet JDR på øvelse.

Foto: Nicolai Axelsen

Fælles for uddannelserne Grundlæggende Sergentuddannelse Almen og for Stampersonel er at eleven efter uddannelse har tilegnet sig følende kompetencer:

  • Kunne tage ansvar, som taktisk fører, for en afsiddet infanterigruppe før, under og efter alle taktiske aktiviteter, herunder befale for, indøve og koordinere indsættelsen med sideordnede og foresatte i føringssituationer i forbindelse med kamp fra stilling og indretning af beredskabsområde.
  • Kunne planlægge og tage ansvar for forberedelse af pålagte opgaver, herunder tage ansvar for ledelse og motivation af soldater i forbindelse med opgaveløsningen.
  • Kunne tage ansvar for undervisningen af grupper af varierende størrelse med udgangspunkt i en læringsplan indenfor indlært stof.
  • Kunne tage ansvar for skydelederens sikkerhedsmæssige opgaver på skydebanen som beskrevet jf. gældende sikkerhedsbestemmelser for skydning.
  • Kunne tage ansvar for den logistiske tjeneste, herunder den forebyggende vedligeholdelse i gruppen.Kunne tage ansvar for egen og gruppens fysiske træning.
  • Kunne tage ansvar for egen opførsel og adfærd så denne er passende for en befalingsmand i hæren, herunder tilsikre disciplin og moral hos undergivent personel gennem respekt og ligeledes møde sideordnede og foresatte med respekt.

Bliv sergent i Hæren

Læs mere om ansøgningsfrist, adgangskrav, uddannelsens opbygning, din karriere og meget mere om de enkelte uddannelser på Forsvarets karrieresite.

Kvalitetsmærke for niveauvurderingen af Sergentuddannelsen i Hæren.

Sergentuddannelsen i Hæren er niveauvurderet til ”Niveau 4” i Den danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Uddannelsesretningernes formål

Grundlæggende Sergentuddannelse Almen

Formålet med uddannelsen er at give eleven de grundlæggende befalingsmands-kompetencer inden for føring, ledelse og skydesikkerhed. Disse kompetencer er med til at sætte eleven i stand til at virke som gruppefører for en afsiddet infanterigruppe i rammen af delingen under Hærens Basisuddannelse.

 

Derudover har uddannelsen til formål at udvikle elevens viden, færdigheder og kompetencer indenfor uddannelseslære, forsynings- og vedligeholdelsestjeneste samt kendskab til den militære tjeneste for at eleven kan varetage rollen som leder, instruktør og vejleder på sergentniveau.

 

Grundlæggende Sergentuddannelse for Stampersonel

Uddannelsen har til formål give eleven grundlæggende fører- og instruktørmæssige forudsætninger nødvendige for at varetage funktionen som sergent og virket som gruppefører. Herunder virket som instruktør, leder og vejleder i en infanterigruppe. 

Studerende på FAK?

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.36