Ressourcer

Her finder du genveje, der kan hjælpe dig i hverdagen som studerende, kusist, underviser og censor ved på Forsvarsakademiet.

Kontakt

Studieordninger

Her finder du gældende samt historiske studie- og uddannelsesordninger for Forsvarsakademiets uddannelser.

Studieadministrationen

Studiekontoret yder en lang række serviceydelser, som kursusansvarlige, undervisere og censorer kan bestille ved afvikling af uddannelse, kurser og eksaminer. Dette f.eks. bestilling af eksamensvagt, klargøring af lokaler og registrering af karakterer i DeMars.

 

Kursusansvarlig og kursussekretær kan efter aftale koordinere løsning af andre serviceydelser.

 

Studiekontorets ansatte kan desuden hjælpe studerende med praktiske forhold vedrørende Forsvarsakademiets uddannelser og kurser.

Ansatte

Kontorfuldmægtig og leder af Studiekontoret

E-mail: sahe@fak.dk

Telefon: +45 72 81 70 82

Overassistent

E-mail: neda@fak.dk

Telefon: +45 72 81 70 84

IT-konsulent

E-mail: sape@fak.dk

Overassistent

E-mail: heham@fak.dk

Telefon: +45 72 81 70 77

E-mail: janh@fak.dk

Telefon: +45 72 81 70 86