Soldat foran helikopter af typen EH101 i snedækket landskab.

Foto: Rune Dyrholm

Center for Værnsfælles Operationer (CVO) består af officerer fra alle værn og civile danske og udenlandske akademikere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, hvilket sikrer en bred operativ og akademisk faglighed.

 

Uddannelse

CVO udvikler og gennemfører moduler på Forsvarets Master i Militære Studier (MMS) og bidrager til øvrig undervisning på Forsvarsakademiet. Vi er bl.a. ansvarlig for det grundlæggende modul inden for militære operationer på masteruddannelsen, som er obligatorisk for alle MMS-studerende. Modulet fokuserer på værnsfælles operationer på det operative og militærstrategiske niveau.

 

Herudover står centret for en række MMS FLEX-moduler, der omhandler emner som information og propaganda under krig og konflikter, nationale operationer samt efterretningsarbejde. Centrets MMS FLEX-moduler giver mulighed for, at den studerende kan opnå yderligere kompetencer inden for et mere specifikt og afgrænset område af værnsfælles militære operationer på et operativt niveau. Fælles for disse MMS-moduler er, at de har fokus på at udvikle de studerendes akademiske kompetencer til kritisk tænkning og refleksion over militære operationer.

 

Herudover udbyder CVO et Myndighedsfælles Efterretningsanalytikerkursus (MEA) som efteruddannelse, værnsfælles grunduddannelse i efterretning, et kursus i Efterretningsanalyse i en digital verden (MICS) i samarbejde med SDU samt afholder tematiske workshops og Masterclasses.

 

Forskning og udvikling

Ud over centrets uddannelsestilbud bidrager vi til udviklingen af det operative felt gennem forsknings- og udviklingsarbejde med udgangspunkt i forskellige fagdiscipliner og fagligheder. Vores forskning og udvikling er primært målrettet spørgsmålet om, hvordan militære operationer bedst muligt udføres for at nå politiske mål. Det omfatter blandt andet temaer som operationsmiljø, Multi-Domain Operations (MDO) civil-militære relationer, krigsførelsens niveauer, operative koncepter og doktriner samt de værnsfælles funktioner (Joint Functions).

 

Seneste forskning og udvikling

I Forsvarets Forskningsdatabase finder du publikationer, aktiviteter, presseklip og forskningsprojekter fra Center for Værnsfælles Operationer.

 

Hovedparten af forskningen er målrettet uddannelsen og udviklingen af feltet ’militære operationer’, ligesom der generelt forskes og udvikles i emner, der er relevante for Forsvarets operative virksomhed. Centeret samarbejder således med Forsvaret, men også andre myndigheder, hvor det har relevans i forhold til studiet af værnsfælles operationer.

 

Endelig bidrager Center for Værnsfælles Operationer også til doktrinudvikling i rammen af NATO, i form af deltagelse i internationale arbejdsgrupper m.v.

Centerchef

Jacob Vik Hansen

FIIN: FAK-IMO-VO01

E-mail: jaha@fak.dk

Telefon: +45 72 81 73 27

Sidst opdateret 18. marts, 2024 - Kl. 12.59