Morgenappel for elever på Spogofficersuddannelsen ved Forsvarets Sprogskole.

Forsvarets Sprogskole

Udover at uddanne sprogofficerer og civil-militær tolke har Forsvarets Sprogskole ansvaret for ca. 270 uddannede sprogofficer af reserven og ca. 70 civil-militære tolke, der kan udsendes i mission og/eller kan støtte den nationale opgaveløsning. 

 

Sprogskolen underviser endvidere i engelsk på Forsvarets officersuddannelser og Forsvarets Sprogtestcenter afholder sprogtest i henhold til NATO STANAG 6001.

Forsvarets Sprogskoles navnetræk

Vores uddannelser

Vi uddanner sprogofficerer i arabisk, dari og russisk og civil-militære tolke i arabisk, dari, fransk og ukrainsk med henblik på udsendelse i mission.

Ressourcer og ydelser

En fælles forudsætning for at kunne løse militære opgaver er kontakt til den lokale befolkning, myndigheder, internationale organisationer m.fl. Derfor skal soldater i missionsområderne have kendskab til sproget og kulturen i missionsområdet.

 

Vi har samlet en række ressourcer og ydelser omkring sproglige og kulturelle forhold i de danske missionsområder.