Øvelsesmoment ved Værnsfælles Forsvarskommando. Arsenaløen.

Foto: Anders Fridberg

Briefinger i kulturforståelse

Sprogofficerer holder briefinger og foredrag om forhold i lande og missionsområder, der er relevante for Forsvarets aktuelle internationale virke. Oplæggene varer som udgangspunkt to-tre timer, men der kan også leveres tilpassede løsninger.

 

Kontaktfærdigheder

Sprogofficerer uddanner og træner Forsvarets medarbejdere i interkulturel kommunikation, typisk i form af et oplæg på 1-2 timer efterfulgt af træning. Uddannelse og træning kan variere afhængig af tid til rådighed.

 

Parlørkurser og sprogundervisning

Træning i brug af parlør, herunder sproglig indøvelse af de mest gængse fraser i missionsområdet samt introduktion af mulighederne for selv at træne yderligere. Introduktion af parlørmaterialerne inkl. instruks i, hvordan de anvendes, varer typisk halvanden time.

 

Hertil egentlig sprogundervisning i arabisk, russisk, dari, pashto, engelsk og i begrænset omfang serbisk og fransk. Udstrækningen tilpasses behov og ressourcer.

 

Øvelsesstøtte, situationsspil og tolketræning

Sprogofficerer fungerer som figuranter og rollespillere under nationale og internationale øvelsesaktiviteter til brug for træning af tolkning i felten, gennemførelse af møder og forhandlinger med øvrighedspersoner m.fl. fra fremmede kulturer samt kommunikativ håndtering af demonstranter m.m.

 

Hertil også indspil i mindre rammer samt uddannelse i, hvordan man bruger en tolk.

 

Tolkning

Tolkning i arabisk, russisk, dari, ukrainsk, pashto, engelsk og i begrænset omfang serbisk og fransk. Dette omfatter også tolkning inden for rammen af våbenkontrolopgaver.

 

Oversættelse

Skriftlig oversættelse af materialer på arabisk, russisk, dari, ukrainsk, pashto, engelsk og i begrænset omfang serbisk og fransk. Mere komplicerede tekster, fx juridiske, søges løst af eksterne samarbejdspartnere.

 

Øvrig støtte fra reservepersonel

Reserveofficererne fra Sprogofficerskorpset kan efter behov indkaldes til støtte for f.eks. eskortering af udenlandske gæster, planlægning af diverse arrangementer m.v.

 

Sprogtest

Bemærk, at sprogtest rekvireres direkte via Forsvarets Sprogtestcenter.

Sidst opdateret 18. januar, 2024 - Kl. 12.55