Ressourcer og produkter inden for sprog, kultur og kontaktfærdigheder

 

Sprog

Arabiske sprog tales i en række dialekter, der dog har skriftsproget (Modern Standard Arabic) til fælles.

 

Sprogofficerer lærer som udgangspunkt egyptisk og standardarabisk (MSA) og dialektomskoles herefter på 4-6 uger til f.eks. irakisk, libysk eller syrisk.

 

 

Irakisk

 

Ægyptisk

 

Syrisk

Persisk dari tales i det centrale og nordlige Afghanistan og er landets officielle sprog. Daritalende sprogofficerer kan på 4-8 uger omskoles til persisk farsi (iransk).

 

Forsvarets Sprogskole uddanner alle Forsvarets officerer i engelsk.

 

Størstedelen af undervisningen foregår på officersgrunduddannelsen og hovedvægten er lagt på kadetternes evne til at mestre militære emner og termer på taktisk niveau.

 

På de videregående militære uddannelser arbejdes der med officerernes evne til at forholde sig kritisk til og kunne formidle militære overvejelser og analyser samt befalinger på engelsk.

 

Fransk er udbredt i Europa, Canada, flere afrikanske lande m.fl. Forsvarets Sprogskole efteruddanner sprogofficerer og andet militært personel, der allerede taler fransk. Uddannelsen fokuserer på militære termer samt tolkning. Fransk anvendes blandt andet i missionerne i Mali.

 

Mandarin er det officielle sprog i både Kina og Taiwan.

Forsvarets Sprogskole uddanner ikke i mandarin. Som et forsøg efteruddannes mandarintalende personel i Forsvaret og Hjemmeværnet til tolkeopgaver.

 

 

Russisk er det talte sprog i Rusland og Kaukasus og anvendes bl.a. af OSCE sikkerhedssamarbejde. Russisktalende sprogofficerer kan på op til 20 uger dialektomskoles til f.eks. ukrainsk eller serbo-kroatisk.

 

 

Kultur og kontaktfærdigheder 

I tidens militære operationsmiljø afhænger en vellykket mission af evnen til positivt at kunne nyttiggøre relationer med fremmede individer, organisationer eller militære enheder.

 

Den erkendelse er opbygget i kraft af Forsvarets internationale indsatser, der, ved siden af kamp, i høj grad har handlet om kontaktfærdigheder rettet mod relationsopbygning. Blandt andet fordi Forsvaret har været og er beskæftiget med kapacitetsopbygning og fordi gode relationer kan bruges til egen sikring, efterretningsindhentning og effekt.

 

En soldats færdigheder kan således ikke længere deles op i kampfærdigheder på den ene side og kontaktfærdigheder på den anden. Kontaktfærdighederne udgør en integreret del af en soldats færdigheder.

 

Hvad er kontaktfærdigheder, og hvad skal vi med dem?

Evnen til at vinde befolkningens sympati og opbakning er af afgørende betydning for at få succes i stabiliseringsoperationer. Engagementerne i bl.a. Irak og Afghanistan har derfor betydet, at kontaktfærdigheder er blevet tillagt stadig større betydning blandt soldaterne i Danmark og i de fleste af de øvrige lande, der har deltaget i disse operationer. Med general Stanley McChrystals ord: “Vi er taktisk og strategisk ineffektive, når vi forventer at vinde befolkninger uden at prøve at forstå dem”. Kontaktfærdigheder handler i høj grad om at forstå andre og at forholde sig til deres situation.

Læs Forsvarsakademiets bog om kontaktfærdigheder

 

Råd og vejledning til udsendt dansk personel om kulturelle forhold i missionsområderne

Disse publikationer giver gode råd og vejledning til udsendt dansk personel om kulturelle forhold i missionsområderne. 

Kulturlandestudierne beskriver forhold, som er centrale for at opnå forståelse for den overordnede sociokulturelle dynamik i missionsområderne.

Sidst opdateret 18. januar, 2024 - Kl. 13.13