Parade ved Hærens Sergentskole

Foto: Michael Ipsen

Sprogofficerskorpset består af ca. 240 sprogofficerer af reserven. Når man indtræder i Sprogofficerskorpset er man inden for fire år forpligtet til én gang at lade sig udsende i en international mission, der normalt indebærer op til 4 måneders træning i Danmark og 6 måneders udsendelse til missionsområdet.

 

Det er dog ofte muligt både at blive udsendt flere gange i mission og i øvrigt at løse en række nationale opgaver af kortere varighed. Al tjeneste aflønnes efter overenskomst med Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark (HPRD).

 

Sprogofficerskorpset er en del af Forsvarets Sprogskole (FSS) og ledes af en oberstløjtnant af reserven.

Sidst opdateret 18. januar, 2024 - Kl. 13.07