Parade ved Hærens Sergentskole

Foto: Michael Ipsen

Når man indtræder i Sprogofficerskorpset er man inden for fire år forpligtet til én gang at lade sig udsende i en international mission, der normalt indebærer op til 4 måneders træning i Danmark og 6 måneders udsendelse til missionsområdet.

 

Det er dog ofte muligt både at blive udsendt flere gange i mission og i øvrigt at løse en række nationale opgaver af kortere varighed. Al tjeneste aflønnes efter overenskomst med Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark (HPRD).

 

Sprogofficerskorpset er en del af Forsvarets Sprogskole (FSS) og ledes af en oberstløjtnant af reserven.

 

Sprogofficerskorpset består af ca. 240 sprogofficerer af reserven, der normalt indgår kontrakt for fire år af gangen. Sprogofficerskorpsets opgave er at understøtte Forsvarets Sprogskoles opgaver inden for følgende områder:

 

Ledelse og udvikling af sprogofficererne

  • Opretholdelse af sprogofficerernes korpsånd, arbejdsglæde og disciplin, herunder varetagelse af koordinationen med FSS vedrørende den enkelte sprogofficers personlige udvikling.
  • Støtte FSS udpegning af sprogofficerer til nationale og internationale opgaver samt varetage kontakten til udsendte sprogofficerer og evt. opfølgning efter disses udsendelse.

 

Udviklings- og uddannelsesvirksomhed

Med reference til FSS sektionschefer er der oprettet seks elementer i Sprogofficerskorpset, som skal støtte FSS med følgende opgaver:

  • Element for særlig tolkning
  • Element for parlør
  • Element for kontaktfærdigheder
  • Element for tolkespil
Sidst opdateret 30. juli, 2020 - Kl. 16.32