Der er ingen vej udenom denne krævende men lærerige øvelse, hvis man vil være befalingsmand i Hæren.

Foto: SSG Michael Ipsen

Hvis du er ansat ved Hærens Sergentskole eller skal gøre tjeneste her, så er skolesektionen de første som du møder.

 

Vores mål er, at vi hver dag lever op til kerneværdien ”Mandskabsbehandling”. Personellet er skolens vigtigste ressource, og derfor arbejder vi alle hårdt for, at alle oplever at personeladministrationen er smidig, fleksibel og rettidig – gerne med et smil.

 

Vi siger velkommen, når du kommer – og vi siger ”farvel og tak”, når du forlader os igen. Vi anerkender værdien af, at tjenesten ved skolen forekommer i både korte og lange perioder. Vi har mange fastansatte og ca. 40 procent rotationsstillinger.

 

Vi gør os umage med at #Værdatkæmpefor #forretatbyde #hærenssergentskole og #forsvaret opleves som nærværende og autentiske.

 

Du er altid velkommen til at kontakte skolesektionen. Vi er til for jer.

 

 

Skolechefens velkomst til kommende ansatte

Jeg vil gerne byde dig velkommen, og håber at du vil få en udbytterig og udfordrende tjeneste på skolen.

 

Når du møder, vil vi gøre vores bedste for at du får en god introduktion til jobbet. Vi vil ligeledes gøre vores til, at du får de bedste vilkår for at arbejde og udvikle dig, mens du er ved skolen.

 

Eleverne og dine kommende kollegaerne har til gengæld store forventninger til dig og dit virke, og da du må regne med at blive indsat umiddelbart efter ankomst til skolen, vil det være hensigtsmæssigt for alle, hvis du forbereder dig, før du møder ved skolen.

 

Jeg skal anbefale, at du som minimum sætter dig ind i Hærens Befalingsmænds Kerneværdier samt Strategien for Hærens Befalingsmænd.

 

Du vil i øvrigt opleve, at der ved skolen er særligt fokus på rollemodellen, som fremgår af kerneværdier for Hærens Befalingsmænd, og der vil således, udover fagligheden, være høje krav til din personlige fremtræden og mandskabsbehandling.

 

Der vil derfor være planlagt et individuelt program på mødedagen. Jeg glæder mig meget til at møde dig.

 

Chef / Hærens Sergentskole

 

Godtgørelse ved beordret tjeneste

Når du beordres til ny stilling, kan det ske på tre måder: ”Beordring til midlertidig tjeneste”, ”beordring til varig tjeneste under anvendelse af Aftale om særlig godtgørelse for dobbelt husførelse m.v. inden for Forsvaret” eller ”beordring til varig tjeneste”. Til hver beordringsform er der knyttet en række muligheder for godtgørelse af bl.a. transport, logi og flytning.

En midlertidig beordring er tidsbegrænset. Som udgangspunkt for en periode på op til to år. Perioden kan forlænges yderligere hvis der er forhold, der taler for det.

 

Ved en beordring til midlertidig tjeneste kan du få dækket evt. merudgifter efter reglerne i tjenesterejseaftalen: FPSBST 564-13. Det er chefen som er ansvarlig for tilrettelæggelsen af forholdene under den midlertidige tjeneste.

Beordring til varig tjeneste under anvendelse af Aftale om særlig godtgørelse for dobbelt husførelse mv. inden for Forsvaret.

 

Denne beordringsform er begrænset i tid til maksimalt fire år. Aftalen kan kun anvendes i særlige situationer. I lighed med midlertidig tjeneste kan den forlænges yderligere, hvis der er forhold der taler herfor.

 

Aftalen giver mulighed for følgende valgmuligheder:

  • At flytte, og få refunderet flytteomkostninger efter reglerne for uansøgt forflyttelse.
  • Få udbetalt godtgørelse for dobbelt husførelse i hele perioden. I stedet for dobbelt husførelse kan du få dækket befordringsudgifter mellem bopæl og det nye tjenestested.
Sidst opdateret 28. august, 2020 - Kl. 09.41