FAK Organisation

Foto: Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet er placeret flere steder i landet. De fleste af de over 400 medarbejdere er placeret på Svanemøllens Kaserne, mens de øvrige medarbejdere befinder sig på Frederiksberg Slot, Varde, Frederikshavn og Karup.

 

Forsvarsakademiet er opdelt i fire grene: Ledelses- og Styringsafdelingen, Drifts- og Støtteafdelingen, Sergent- og Officersskolerne og Fakultetet.

 

De tre sergentskoler er Hærens Sergentskole i Varde, Søværnets Sergentskole i Frederikshavn og Flyvevåbnets Sergentskole i Karup. De tre officersskoler er Hærens Officersskole, der er placeret på Frederiksberg Slot, og Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole, der begge er placeret på Svanemøllens Kaserne. Den fjerde officersuddannelse er Forsvarets Sprogskole, der også placeret på Svanemøllens Kaserne.

 

Under Fakultetet er de fire institutter placeret, foruden Afdeling for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte: Institut for Ledelse og Organisation, Institut for Militære Operationer, Institut for Strategi og Krigsstudier og Institut for Militære Teknologi.

Organisationsdiagram 1. maj 24

Forsvarsakademiets organisation

Sidst opdateret 13. maj, 2024 - Kl. 14.28