FAK Organisation

Foto: Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet er placeret flere steder i landet. De fleste af de over 400 medarbejdere er placeret på Svanemøllens Kaserne, mens de øvrige medarbejdere befinder sig på Frederiksberg Slot, Varde, Frederikshavn og Karup.

 

Forsvarsakademiet er opdelt i fire grene: Ledelses- og Styringsafdelingen, Drifts- og Støtteafdelingen, Sergent- og Officersskolerne og Fakultetet.

 

De tre sergentskoler er Hærens Sergentskole i Varde, Søværnets Sergentskole i Frederikshavn og Flyvevåbnets Sergentskole i Karup. De tre officersskoler er Hærens Officersskole, der er placeret på Frederiksberg Slot, og Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole, der begge er placeret på Svanemøllens Kaserne. Den fjerde officersuddannelse er Forsvarets Sprogskole, der også placeret på Svanemøllens Kaserne.

 

Under Fakultetet er de fire institutter placeret, foruden Afdeling for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte: Institut for Ledelse og Organisation, Institut for Militære Operationer, Institut for Strategi og Krigsstudier og Institut for Militære Teknologi.

Organisationsdiagram over Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiets organisation

Stabsbetegnelser

Adjudantursektionsen - FAK-LS-ADJ

Planlægnings- og Styringssektionen - FAK-LS-PLS

Uddannelsesstyringssektionen - FAK-LS-UST

Kommunikationssektionen - FAK-LS-KOM

 

Koordination og Digital Udvikling - FAK-KDU

Studiekontoret - FAK-STU

Service- og Administrationssektionsen - FAK-SAS

Koncernfælles Kursusadministration - FAK-KFKA

Uddannelsescenter - FAK-UC

Garnisonsstøttesektionen - FAK-GSS

Hærens Officersskole - FAK-HO

Søværnets Officersskole - FAK-SOS

Flyvevåbnets Officersskole - FAK-FLOS

Forsvarets Sprogskole - FAK-FSS

Hærens Sergentskole - FAK-HSGS

Søværnets Sergentskole - FAK-SSS

Flyvevåbnets Sergentskole - FAK-FS

 

Afdeling for Uddannelsesstrategi og Forskningsstøtte - FAK-USF

Institut for Militære Operationer - FAK-IMO

Center for Værnsfælles Operationer - FAK-IMO-VO

Center for Landmilitære Operationer - FAK-IMO-LO

Center for Maritime Operationer - FAK-IMO-MO

Center for Luft- og Rumoperationer - FAK-IMO-AO

Institut for Ledelse og Organisation - FAK-ILO

Institut for Strategi og Krigsstudier - FAK-ISK

Center for Stabiliseringsindsatser - FAK-ISK-CFS

Center for Arktiske Sikkerhedsstudier - FAK-ISK-CAS

Institut for Militær Teknologi - FAK-IMT

Sidst opdateret 19. februar, 2024 - Kl. 09.35