Medarbejdere ved Institut for Ledelse og Organisation.

Foto: Forsvarsakademiet

Kompetencepakkerne indeholder efteruddannelseskurser i Ledelse, Føring, Styring og Forvaltning rettet mod premierløjtnant-/kaptajnsniveauet og majorniveauet, uanset om man arbejder i operativ tjeneste eller i en stab. Derudover udbydes en kompetencepakke med kurser målrettet chefgruppen.

 

  • De primære målgrupper er PL/KN og MJ/OK, men kurserne er relevante for mange andre (som i dag).
  • Kurserne kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge, der aftales mellem leder og medarbejder.
  • Kurserne søges alle via #MinUddannelse.
  • Studievejledning: Henvendelse til kursuslederen, navn fremgår af uddannelsesbeskrivelsen. 
  • Obligatorisk gennemførelse af e-læringskurserne Ledelsesgrundlag og ”Kodeks 7”.

 

Kompetencepakke 1 - PL/KN (leder af ledere)

Kurserne i kompetencepakke 1 sætter deltagerne i stand til efterfølgende at lede, føre, styre og forvalte i et helhedsorienteret perspektiv. Deltagerne vil få organisationer til at kunne handle ordentligt og efter reglerne, men også håndtere komplekse miljøer og modsatrettede krav og forventninger i løsningen af dagligdagens og operations praksisnære udfordringer. 

 

Ledelse
Lederens relationsopbygning 3 dage (internat)
Effektive beslutninger med andre ledere 3 dage (internat)
Effektiv mødeledelse 2 dage (daglig tjeneste)
Coachingbaseret ledelse 3 dage (daglig tjeneste)
Den vanskelige samtale 1 dag (daglig tjeneste)
Ledelse af opgaver på distancen 1 dag (daglig tjeneste)
Lederen som mentor 1 dag (daglig tjeneste)
Samtaleteknik 1 dag (daglig tjeneste)
Ledelsen af ledere 3 dage (blended learning)

 

Føring
Ledelse og føring i praksis I 4 dage (blended learning)

 

Forvaltning
Sagsbehandling og forvaltningsjura Deltidsstudium (138 timer fordelt over 13 uger)
Udvidet militær straffe- og disciplinarsystem Deltidsstudium (56 timer fordelt over de 7 uger)
DeMars 821 2-3 dage (Blended learning)

 

Styring
STYR I - Forsvrets styring 3 dage (internat)

 

Tværfaglige moduler
Samspil & helhedsforståelse 2 dage (Blended learning)

 

Kompetencepakkepakke 2 – MJ/OK (Leder af et funktionsområde)

Kurserne i kompetencepakke 2 sætter deltagerne i stand til i rollen som leder af et funktionsområde eller som medlem af en stab at lede, føre, styre og forvalte i et helhedsorienteret perspektiv, der tilgodeser den organisatoriske opgave.

 

Deltagerne vil få organisationer til at kunne handle ordentligt og efter reglerne, men samtidigt kunne navigere i friktionsprægede miljøer og kompleksitet, hvor modsatrettede krav og forventninger påvirker opgaveløsningen.

 

Ledelse
Ledelse i friktionsprægede miljøer 3 dage (internat)
Grundlæggende projektledelse 3 dage (daglig tjeneste)

 

Føring
Ledelse og føring i praksis 2 4 dage (Blended learning)

 

Styring
STYR II – Styring og ledelse i Forsvaret 5 dage (internat)

 

Forvaltning
At lære om udgivelse af forvaltning 1 dag
Forsvarets skrivemetode 1 dag

 

Tværfaglige moduler
Officeren udsendt i internationalt stab 2 dage (Blended learning)

 

Rød tråd i udvikling af militær ledelse

Topledelse / Strategisk Ledelse

 

Topchefer

Skaber langsigtede resultater i det øverste militære fagmiljø gennem føring på det højeste niveau og udøvelse af langsigtet koncern- og militærstrategisk chefvirke i tæt eller direkte relation til den politisk-administrative ledelse. På M404/5 og mod M406-niveauet eller tilsvarende.

 

Koncernstrategiske chefer

Skaber resultater gennem udøvelse af føring i relation til det højeste niveau og bidrager til langsigtet koncern- og militærstrategisk chefvirke med indgående forståelse for den politisk-administrative ledelseskontekst, gennem andre civile og militære chefer og ofte på distancen. Typisk på M402/3 og mod M404-niveauet eller tilsvarende.

 

Organisatoriske chefer

Skaber resultater igennem en stor organisation enten i det operative militære fagmiljø med stort føringsansvar eller i det administrative styrelsesområde, gennem udøvelse af chefvirke med et samlet opgave-, personale- og økonomiansvar i koncernens helhedforståelse. Typisk på M401 og i visse tilfølde M331-niveau og mod M402 eller tilsvarende.

Ledelse i større organisatoriske sammenhænge / Ledelse af andre

 

Ledere af ledere

Skaber resultater igennem andre militære og civile ledere gennem føring med vægt på taktisk og operationel ledelse og udøvelse af proffestionsfaglig ledelse med et stigende administrativt-, ressource- og planlægningsansvar. Typisk på M321/M322/M331/M332-niveau og mod M401 eller tilsvarende.

 

Ledere af mellemledere/medarbejder

Skaber resultater gennem ledelse med vægt på taktisk og operationel føring og primært igennem militært personale og gennem udøvelse af proffessionsledelse med et lille administrativt ansvar. Typisk på M312 og mod M321-niveau eller tilsvarende.

Forudsætning for ledelse

 

Kadetter/aspiranter

Rent uddannelsesniveau, hvor militære og relevante civile forudsætninger for ledelse integreres som forudsætning til overgang til linjeofficerstjeneste på laveste lederniveau (M312).

Sidst opdateret 1. april, 2022 - Kl. 10.43