Elev og ansat på Forsvarets Sergentskole.

Foto: Forsvarsakademiet

Uddannelsen har til formål at skabe de fornødne forudsætninger hos SGE for, at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

 

Uddannelsen skal herunder give SGE viden, færdigheder og kompetencer således, at SGE kan virke som underviser / instruktør, udøve ledelse over for personel på såvel manuelt som sidestillede niveau samt fungere som fører for en gruppe / et hold ved flyvevåbnets enheder.

Bliv sergent i Flyvevåbnet

Læs mere om ansøgningsfrist, adgangskrav, uddannelsens opbygning, din karriere og meget mere om uddannelsen på Forsvarets karrieresite.

 

Uddannelsens struktur

Den grundlæggende sergentuddannelse i flyvevåbnet (GSU) gennemføres som en kursusopdelt uddannelse, der maksimalt må strække sig over 24 måneder. Den består af 3 kurser med en samlet varighed af 70 dage (14 uger), inkl. fjernundervisning.

 

  • Grundlæggende instruktørkursus i flyvevåbnet, 15 dage (3 uger)
  • Grundlæggende ledelseskursus i flyvevåbnet, 20 dage (4 uger)
  • Grundlæggende føringskursus i flyvevåbnet, 35 dage (7 uger)

 

Kurserne skal gennemføres i ovenstående rækkefølge. Kurserne gennemføres som blended learning, hvor sergenteleverne veksler mellem tilstedeværelse på sergentskolen og fjernundervisning.

 

Merit

Såfremt der er et ønske om at søge merit for et eller flere kurser i uddannelsen, skal ansøgningen sendes til Flyvevåbnets sergentskole vedlagt myndighedens anbefaling, kursusbeviser, kompetenceoversigter samt angivelse af, hvilken / hvilke kurser / kompetencer, som har samme læringsudbytte på samme niveau, som det der søges merit for.

 

Der kan undtagelsesvis gives dispensation for 2 års bestemmelsen, hvis SGE har haft en længerevarende sygdomsperiode, været udsendt eller andet, som SGE ikke har haft direkte indflydelse på.

 

Ansøgningen om merit eller dispensation sendes fra myndigheden til Flyvevåbnets sergentskole på FAK-KTP-FSGS (FIIN) eller fak-ktp-fsgs@mil.dk (Internettet).

 

  • Der kan ikke ringes eller sendes ansøgninger direkte til medarbejdere på skolen
  • Der kan ikke sendes ansøgninger direkte fra medarbejdere ved enhederne

Studerende på FAK?

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.38