Organisations diagram over Koncernfælles Kursusadministration

   

Sammen med vores netværk i koncernen udvikler vi en ny, brugervenlig og internetbaseret platform: Min Uddannelse – dit overblik over kurser og uddannelser. Du kan besøge Min Uddannelse ved at klikke her

 

KFKA skal bl.a. nytænke, hvordan kurser og uddannelser skal udbydes til koncernens medarbejdere og ledere i fremtiden. Vi skal gøre det mere inspirerende og let at tilmelde sig et kursus eller starte et efteruddannelsesforløb, så vi i højere grad kan understøtte de ansattes livslange læring i koncernen. Alt dette gøres i et tæt samarbejde med brugerne.

 

Administrationsopgaven afgrænses fra de strukturelle uddannelser såsom MMS, diplom-, sergent- og sprogofficersuddannelserne, som administreres af studiekontoret og skolerne.

 

Hvordan gør vi det?

Vi arbejder agilt og ”spiser elefanten i små bidder”, da det giver mindst muligt tilbageløb og bedst mulighed for at tilpasse platformens processer til virkeligheden samt brugernes ønsker og behov. Vi udvikler og tester løbende med risiko for, ikke at ramme plet på alle områder i første forsøg. Derfor vil vores kollegaer muligvis opleve udfordringer i forløbet, som vi naturligvis vil løse hurtigst og bedst muligt.

 

Vores organisation

Øverst på siden kan du vores organisationsdiagram og de 'bobler' vi består af.

 

Chef

KFKA chef sørger for fremdrift, synergi og sammenhæng mellem boblerne. Hans opgave består i at skabe de optimale rammer for, at alle i vores organisation kan løse deres opgaver bedst muligt og på den måde skabe resultater, der gør en forskel for hele koncernen.

 

Kursusteam

I KFKA kursusteam varetager vi driften af kursusadministrationen og har løbende fået ansvaret for flere og flere kurser i takt med, at de overdrages fra de forskellige myndigheder i koncernen. Løbende gøres administrationen mere smart, ensartet og tidssvarende - med udgangspunkt i brugeroplevelsen.

 

For at kunne løse denne massive opgave, som hidtil blev løst af op til 40 forskellige enheder i koncernen, skal der tænkes i nye processer og digitale løsninger og her kommer vores udviklingsteam ind i billedet.

 

Udviklingsteam

Udviklingsteamet er ansvarligt for Min Uddannelse - din platform til kurser og uddannelser. Vi er i fuld gang med at udvikle og udrulle den nye platform, som giver alle medarbejdere et overblik over de kurser, som udbydes i koncernen. Du kan tilgå Min Uddannelse her

 

Du kan også læse mere om platformen her

 

Brugerne

Vores netværk af kolleger i koncernen betragter vi også som en essentiel del af vores organisation, da de i høj grad bidrager til vores opgaveløsning. De deltager i vores arbejdsgrupper og giver os værdifuld støtte, sparring og feedback.

 

Datamanager

Datamanagerens opgave er at synliggøre relevant data for at få større effekt ud af de mange ressourcer, der bruges på efteruddannelse i koncernen. Datamanageren skaber derfor mulighed for at indsamle og behandle relevant statistisk data. På den både bliver vi i stand til at kvalitetssikre koncernens omfattende kursusportefølje og vurdere, om vi udnytter ressourcerne optimalt på tværs af koncernen.

 

Har du feedback, spørgsmål, eller vil du inspirere udviklingen og have medindflydelse? Så kontakt os endelig på FAK-KTP-KFKA@mil.dk

Sidst opdateret 11. juni, 2020 - Kl. 09.15