Formål
Formålet med kursus  er at give målgruppen (sagsbehandlere, lærere og instruktører) en sådan viden om anvendelse af militærhistorisk metode og kildemateriale,at de bliver kvalificeret til at anvende den erhvervede viden til analyse-, udviklings-, rådgivnings- og undervisningsformål inden for forsvarets myndighedsområder.

Mål
At bibringe deltagerne metoder og redskaber til brug og vurdering af militærhistoriske problemstillinger og kildemateriale og redskaber med særligt henblik på erfaringsuddragelse af relevans for fremtidige operationer og planlægning.

Indhold
På kurset arbejder vi med følgende emner:
• Officersgerningen og studiet af militærhistorie
• Krigskoncepter.
• Klassikernes opfattelse af militærhistoriens rolle.
• Erfaringer fra fredsstøttende operationer i Afrika.
• Erfaringer fra danske operationer 1991 - 2011.
• Erfaringer anvendt til værnsfælles doktrin- og strukturudvikling.
• Anvendelse af erfaringsindhentning ved Niveau II myndighederne.
• Erfaringer fra Anden Verdenskrig, Counter Insurgency, alliancer og koalitioner.
• Kamppåvirkninger og Veteranpolitik.

Kontrol
Kurset afsluttes med skriftlig eksamen.
Kursister kan om ønsket yderligere udarbejde en skriftlig opgave til bedømmelse.
Opgaven muliggører optjening af ETCS point*

* pointoverførsel til andre kurser og uddannelser forudsætter dog den pågældende ud-dannelsesudbyders godkendelse.

Metode
Der arbejdes med forelæsninger og casebaseret interaktiv undervisning.

Varighed
Kurset forløber over to uger fra. kl. 08.30 til 17.00.

Arrangementets yderligere forudsætninger
 Kurset henvender sig til officerer og civile med en akademisk uddannelse på minimum VUT I eller bachelor niveau.

Kapacitet
Min 10. max 20

Noter

Deltagerne vil 4 uger før kursusstart modtage grundpensum : "The past as Prologue. The importance of History to the Military Profession" og "Lessons learned ? Svenska operati-ve og taktiska erfarenheter från Kongokrisen 1960-1964", der begge forudsættes læst inden start.

Kursusoplysninger

Sagsbehandlere, lærere og instruktører
 
 

I arrangementsstyring
(Forsvarets intranet)

2 uger
 
 

Anders Jørgen Fin Poulsen
Institut for Militærhistorie og Krigsteori
Forsvarsakademiet
E-mail: IMK-UN01@fak.dk
FIIN: IMK-UN01
Tlf.: +45 3915 1283

Sidst opdateret 2. september, 2020 - Kl. 09.23