Formål

Kurset har til formål at introducere og orientere deltageren i en række læsetekniske greb i forbindelse med studiet.

 

Forudsætninger

Der forudsættes ingen faglige krav for deltagelse i kurset.

 

Læringsudbytte

Efter afslutning af Læseteknik og læsestrategi vil deltageren have opnået følgende viden og færdigheder:

 

Viden

  • Have viden om læseteknik og hvorledes disse benyttes
  • Have viden om læsestrategi og hvorledes en sådan lægges

 

Færdigheder

  • Kunne bruge læseteknikker til læsning af tekster til eget studie
  • Kunne skifte mellem relevante læseteknikker samt gøre brug af en kvalificeret læsestrategi

 

Indhold

  • Læsestrategi
  • Læseplan
  • Læseteknik: Orienterende læsning
  • Læseteknik: Skimning
  • Læseteknik: Hurtiglæsning
  • Læseteknik: Dybdelæsning

 

Læringsaktiviteter (Undervisnings- og studiemetoder)

Holdundervisning.

Der er indlagt pauser i undervisningen.

 

Eksamen / Prøve / Certificering

Ingen

Praktiske oplysninger

September 2020

Studerende tilknyttet FAK

Min 2 – max 5

Niveau 6 jf. kvalifikationsrammen for livslang læring

0 ECTS-point

3 timer

Til Simon Papousek på sipa@fak.dk

Gratis

Forsvarsakademiets Bibliotek

Ryvangs Allé

2100 København Ø

Simon K. B. Papousek
sipa@fak.dk
Tlf.: +45 72 81 73 22

Sidst opdateret 31. august, 2020 - Kl. 12.51