Fordeling af medarbejdere på FAK

Forsvarsakademiets medarbejdere er fordelt med ca. 310 medarbejdere i København på Svanemøllens Kaserne og Frederiksberg Slot og ca. 128 medarbejdere i Jylland fordelt i Frederikshavn, Karup Flyvestation og Varde Kaserne.

 

Officersuddannelserne

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Hærens officersuddannelse 262 226 36
Søværnets officersuddannelse 127 109 18
Flyvevåbnets officersuddannelse 73 57 16
Sprogofficersuddannelsen 22 11 11
Beredskabstyrelsens officersuddannelse 6 5 1
Total 490 408 82
    83% 17%

De respektive officersuddannelser varetages af Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole og Forsvarets Sprogskole. Få overblikket over officersuddannelserne her. Tallene er opgjort i september 2022.

 

Løjtnantsuddannelsen

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Hærens løjtnantsuddannelse 35 31 4
Søværnets løjtnantsuddannelse 23 18 5
Flyvevåbnets løjtnantsuddannelse 17 15 2
Total 75 64 11
    85% 15%

Få overblikket over løjtnantsuddannelserne her. Tallene er opgjort i september 2022.

 

Sergentuddannelserne

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Hærens sergentuddannelse      
Stampersonel 48 48 0
Almen 62 47 15
Søværnets sergentuddannelse 20 13 7
Flyvevåbnets sergentuddannelse 21 16 5
Total 151 124 27
    82% 18%

Få overblikket over sergentuddannelserne her. Tallene er opgjort i september 2022.

 

Videreuddannelser

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Militære Akademiuddannelse 234 224 10
Enkeltfagsstuderende (forår 2022) 39 37 2
Total (ekskl. enkeltfagsstuderende) 234 224 10
    96% 4%
       
Master i Militære Studier 219 199 20
    91% 9%

Militær Akademiuddannelses moduler afholdes landet over, mens Master i Militære Studier primært afholdes på Svanemøllens Kaserne. Tallene for MMS er opgjort i september 2022 og tallene for MAU er opgjort september 2022.

Opdatering af denne side

Da Forsvarsakademiet kontinuerligt har tilgang og afgang blandt medarbejdere vil disse tal indeholde en hvis usikkerhed.

 

Tallene for aktive studerende studerende opgøres to gange årligt. Det fremgår under hver opgørelse hvornår tallene er opdaterede.

Sidst opdateret 17. februar, 2021 - Kl. 12.57