Fordeling af medarbejdere på FAK

Forsvarsakademiets medarbejdere er fordelt med ca. 310 medarbejdere i København på Svanemøllens Kaserne og Frederiksberg Slot og ca. 128 medarbejdere i Jylland fordelt i Frederikshavn, Karup Flyvestation og Varde Kaserne.

 

Officersuddannelserne

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Hærens officersuddannelse 262 231 31
Søværnets officersuddannelse 102 79 23
Flyvevåbnets officersuddannelse 64 52 12
Sprogofficersuddannelsen 33 19 14
Beredskabstyrelsens officersuddannelse 10 7 3
Total 471 388 83
    82% 18%

De respektive officersuddannelser varetages af Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole og Forsvarets Sprogskole. Få overblikket over officersuddannelserne her. Tallene er opgjort i september 2023.

 

Løjtnantsuddannelsen

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Hærens løjtnantsuddannelse 58 51 7
Søværnets løjtnantsuddannelse 31 26 5
Flyvevåbnets løjtnantsuddannelse 19 17 2
Total 108 94 14
    87% 13%

Få overblikket over løjtnantsuddannelserne her. Tallene er opgjort i september 2023.

 

Sergentuddannelserne

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Hærens sergentuddannelse      
Stampersonel 70 64 6
Almen 99 81 18
Søværnets sergentuddannelse 14 12 2
Flyvevåbnets sergentuddannelse 20 17 3
Total 203 174 29
    86% 14%

Få overblikket over sergentuddannelserne her. Tallene er opgjort i september 2023.

 

Videreuddannelser

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Militære Akademiuddannelse 293 278 15
Enkeltfagsstuderende (forår 2022) 48 42 6
Total (ekskl. enkeltfagsstuderende) 293 278 15
    95% 5%
       
Master i Militære Studier 198 184 14
    93% 7%

Militær Akademiuddannelses moduler afholdes landet over, mens Master i Militære Studier primært afholdes på Svanemøllens Kaserne. Tallene for MMS er opgjort i september 2022 og tallene for MAU er opgjort september 2023.

Opdatering af denne side

Da Forsvarsakademiet kontinuerligt har tilgang og afgang blandt medarbejdere vil disse tal indeholde en hvis usikkerhed.

 

Tallene for aktive studerende studerende opgøres to gange årligt. Det fremgår under hver opgørelse hvornår tallene er opdaterede.

Sidst opdateret 4. oktober, 2023 - Kl. 10.06