Fordeling af medarbejdere på FAK

Forsvarsakademiets medarbejdere er fordelt med ca. 310 medarbejdere i København på Svanemøllens Kaserne og Frederiksberg Slot og ca. 128 medarbejdere i Jylland fordelt i Frederikshavn, Karup Flyvestation og Varde Kaserne.

Aktive studerende på OFFUDD

De respektive officersuddannelser varetages af Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole og Forsvarets Sprogskole. Få overblikket over officersuddannelserne her. Tallene er opgjort i september 2021.

Aktive studerende på LTUDD

Få overblikket over løjtnantsuddannelserne her. Tallene er opgjort i september 2021.

Aktive studerende på SGUDD

Få overblikket over sergentuddannelserne her. Tallene er opgjort i september 2021.

Aktive studerende på videreuddannelser

Militær Akademiuddannelses moduler afholdes landet over, mens Master i Militære Studier primært afholdes på Svanemøllens Kaserne. Tallene for MMS er opgjort i september 2021 og tallene for MAU er opgjort september 2021.

Opdatering af denne side

Da Forsvarsakademiet kontinuerligt har tilgang og afgang blandt medarbejdere vil disse tal indeholde en hvis usikkerhed.

 

Tallene for aktive studerende studerende opgøres to gange årligt. Det fremgår under hver opgørelse hvornår tallene er opdaterede.

Sidst opdateret 17. februar, 2021 - Kl. 12.57