Officersskolernes deltagere til Dansk Kadetstævne 2022.

Officersskolernes deltagere til Dansk Kadetstævne 2022. Foto: Kamilla Elming Lausten, Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiets medarbejdere er fordelt med ca. 310 medarbejdere i København på Svanemøllens Kaserne, Holmen og Frederiksberg Slot samt i Slagelse og ca. 128 medarbejdere i Jylland fordelt i Frederikshavn, Karup Flyvestation og Varde Kaserne.

 

Officersuddannelserne

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Hærens officersuddannelse 194 173 21
Søværnets officersuddannelse 100 80 20
Flyvevåbnets officersuddannelse 45 37 8
Sprogofficersuddannelsen 31 19 12
Beredskabstyrelsens officersuddannelse 9 6 3
Total 379 315 64
    83% 17%

De respektive officersuddannelser varetages af Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole, Flyvevåbnets Officersskole og Forsvarets Sprogskole. Få overblikket over officersuddannelserne her. Tallene er opgjort i januar 2024.

 

Løjtnantsuddannelsen

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Hærens løjtnantsuddannelse 54 47 7
Søværnets løjtnantsuddannelse 26 22 4
Flyvevåbnets løjtnantsuddannelse 27 24 3
Total 107 93 14
    87% 13%

Få overblikket over løjtnantsuddannelserne her. Tallene er opgjort i januar 2024.

 

Sergentuddannelserne

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Hærens sergentuddannelse      
Stampersonel 37 35 2
Almen 105 70 35
Søværnets sergentuddannelse 23 17 6
Flyvevåbnets sergentuddannelse 32 26 6
Total 197 148 49
    75% 25%

Få overblikket over sergentuddannelserne her. Tallene er opgjort i januar 2024.

 

Videreuddannelser

Aktive studerende Samlet Mænd Kvinder
Militære Akademiuddannelse 377 360 17
    95% 5%
       
Master i Militære Studier 232 219 13
    94% 6%

Militær Akademiuddannelses moduler afholdes landet over, mens Master i Militære Studier primært afholdes på Svanemøllens Kaserne. Tallene for MAU og MMS er opgjort i januar 2024.

Opdatering af denne side

Da Forsvarsakademiet kontinuerligt har tilgang og afgang blandt medarbejdere vil disse tal indeholde en hvis usikkerhed.

 

Tallene for aktive studerende studerende opgøres to gange årligt. Det fremgår under hver opgørelse hvornår tallene er opdaterede.

Sidst opdateret 18. marts, 2024 - Kl. 13.20