Christian Claydon-Smith ønsker Kenneth Jepsen Hyldtoft tillykke ved Invictus Games 2018

Foto: Anders V. Fridberg

Den Overordentlige Invalidefonds Legat

Den Overordentlige Invalidefonds Legat er en fond, der har til formål at yde hjælp til personer i Forsvaret og Beredskabet, der er kommet til skade under udførelse af tjenesten.

 

Fondens formål er også at yde hjælp til efterladte efter invaliderede og omkomne under tjenesten samt civile, der er blevet kvæstet i krig, og deres efterladte.

Forsvarets Velfærdsfond

Forsvarets Velfærdsfond er en fond, der har til formål at yde hjælp til tjenestegørende eller hjemsendte/afskedigede personer i Forsvaret og deres pårørende eller efterladte.

 

Desuden kan bestyrelsen afgøre, om fondens ydelser kan tildeles personer i Hjemmeværnet og Beredskabet.

 

Sådan søger du

Bemærk, at du både kan søge som soldat eller som pårørende. Du kan også som pårørende søge på vegne af en soldat i din familie.

 

Mange ansøgninger kommer via Forsvarets socialrådgivere, men kan også komme fra fagforeninger, kontaktofficerer, KA-rådgivere, kolleger, ægtefæller og børn af ansøger.

 

Vi lægger vægt på den individuelle ansøgning. Den behøver ikke være fin og velskrevet, når bare den belyser din situation godt og er velbegrundet. Det må gerne være i form af en mail, men ellers kan du bruge dette skema.

 

Bestyrelsen har brug for at kende din økonomiske situation, når mulighederne for støtte skal vurderes.

 

Du bør derfor udfylde et økonomiskema eller som minimum oplyse månedlig indtægt, husleje, øvrige samlede udgifter, ægtefælles/samlevers indtægt samt angive, om du har børn. Send evt. en kopi af din seneste årsopgørelse. Økonomiskemaet finder du her. Adgangskode: g4UPxV715t

 

Mail med ansøgning og økonomiskema eller beskrivelse af din økonomiske situation sendes til fondenes sekretær på FAK-HO-GSE02@mil.dk

 

Eksempler på, hvad vi tidligere har støttet

  • Legater til støtte og opmuntring til soldat, der har brug for en økonomisk håndsrækning, eller som en anerkendelse af den svære situation og vilje til at overkomme den.
  • Terapibehandlinger til gavn for skadede soldater med andre særlige behov.
  • Tilskud til møbler, fritidsaktiviteter eller små ferieoplevelser for soldat og dennes familie.

 

Vi støtter ikke deltagelse i længerevarende kurser og højskoleophold m.v. Vi uddeler heller ikke legater til afdrag på gæld.

 

Når du har søgt

Bestyrelsen modtager løbende ansøgninger, som bliver behandlet på det næste bestyrelsesmøde. Du kan forvente svar på din ansøgning, kort tid efter at bestyrelsesmødet har været holdt, med besked om du har fået et legat eller ej. Hvis det er en socialrådgiver eller en anden, der har søgt på dine vegne, vil beskeden gå til ham/hende.

 

Fakta

Forsvarsakademiet administrerer begge fonde og har som formand indsat chefen for Hærens Officersskole, oberst Nicolas T. Veicherts.

 

Derudover består bestyrelserne af en repræsentant fra henholdsvis Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Centralforeningen for Stampersonel, Hærens Konstabel- og Korporalforening samt Forsvarskommandoen.

 

Bestyrelsen mødes 6-8 gange om året for at behandle indkomne ansøgninger. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar for deres arbejde.

De fleste af de legater, vi uddeler, overstiger ikke 10.000 kr. Derfor er de skattefrie.

 

I situationer, hvor Bestyrelsen beslutter at give mere end 10.000 kr., skal der betales skat for den del, der overstiger 10.000 kr.

 

Bestyrelsen kan dog vurdere, at du skal modtage et soldaterlegat jf. nedenstående regler:

 

Et soldaterlegat er et legat, der udbetales til militært personel eller civile, der som følge af krigshandlinger under udsendelse til militær tjeneste for den danske stat, og som under eller som følge af tjenesten får fysiske eller psykiske skader. Et Soldaterlegat kan også være et legat, der ydes til de pågældendes pårørende, hvis de pågældende er kommet fysisk eller psykisk til skade eller er omkommet i forbindelse med tjenesten eller krigshandlinger.

 

Et Soldaterlegat er skattefrit, hvis en tildeling falder inden for ligningslovens § 7 nr. 6.

 

Ligningslovens § 7 nr. 6

Legater, der udbetales fra en fond, stiftelse, forening m.v. til militært personel eller civile, der er udsendt eller har været udsendt på tjeneste af den danske stat på militær mission i udlandet, og som under eller som følge af opholdet får fysiske eller psykiske skader, samt legater, der ydes til de pågældendes pårørende, hvis den udsendte er kommet fysisk eller psykisk til skade eller er omkommet i forbindelse med opholdet.

Fakta

Vi modtager hvert år ca. 100 ansøgninger fordelt på de to fonde.

 

Vi uddeler hvert år ca. 500.000 kr. fordelt på ca. 60 ansøgere, dvs. ca. 8-10.000 kr. pr. ansøger.

Sidst opdateret 30. november, 2020 - Kl. 15.19