Forsvarets Uddannelsespris

Foto: Forsvarsakademiet

Det overordnede formål med prisen er at sætte fokus på de mange dedikerede medarbejdere inden for uddannelse og læring i Forsvarsministeriet koncern – og ikke mindst påskønne et af de mange spændende og inspirerende undervisnings- og udviklingsprojekter, som er eller bliver gennemført, samt at sætte særlig fokus på medarbejdere(n), der yder noget særligt i dagligdagen til glæde, inspiration og nytte for de studerende, kursusdeltagere, elever, soldater eller medarbejdere generelt i Forsvarsministeriets Koncern. 

 

Vinderen af Forsvarets Uddannelsespris 2023

Vinderen er Forsvarets Uddannelsespris 2023 er: Projektorganisationen for udvikling af Arktisk Basisuddannelse ved Arktisk Kommando, Kaptajn Anders Kastoft.

 

Projektorganisationen har med nytænkning, integration af Forsvarets samlede kompetencepulje samt inddragelse og samarbejde med grønlandske myndigheder og fagpersoner udviklet Arktisk Basisuddannelse.

 

Udviklingen af Arktisk Basisuddannelse vil have en enorm effekt for de grønlandske unge, ved at tilbyde en helt ny uddannelsesdimension og kompetenceudvikling i Grønland. Forsvaret har aldrig før gennemført en basisuddannelse i Grønland, eller i Danmark, der muliggør videreuddannelse i hele Forsvaret.

 

Uddannelsen er modulopbygget, og indeholder ud over undervisning fra uddannelsens egne instruktører og Forsvarets skoler, særlige moduler fra beredskabsmyndighederne.

 

Eleverne modtager undervisning fra grønlandske instruktører ved henholdsvis Redningsberedskabet og Politiet. Sideløbende med det militære uddannelsesspor, tilbydes eleverne opkvalificering af relevante fag i folkeskolen, mhp. at kunne bestå folkeskolens afgangsprøve.

 

I udviklingsforløbet har der været særlig fokus på grønlandsk forankring og at imødekomme de civile beredskabsmæssige behov, samt på inddragelse af de grønlandske undervisningsmyndigheder.

 

Arktisk Basisuddannelse sigter ikke mod uddannelse til et specifikt job efter uddannelsen, men bidrager til at eleverne står på et solidt fundament af kompetence, selvindsigt og gå-på-mod til deres næste job eller uddannelse. Der vil ved gennemførsel af Arktisk Basisuddannelse og det valgfrie perspektiveringsforløb, blive udfærdiget en individuel bedømmelse, som kan bruges ifm. fremtidig jobsøgning.

 

En gennemført Arktisk Basisuddannelse muliggør ansøgning om optagelse på Forsvaret funktionsuddannelser i hhv. Søværnet, Flyvevåbnet og Hæren.

 

Prisen blev uddelt ved Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2023.

 

Nominerede til Forsvarets Uddannelsespris 2023

Projektorganisationen for udvikling af Arktisk Basisuddannelse.

Kaptajn Anders Kastoft, Arktisk Kommando

 

Projektorganisationen har med nytænkning, integration af Forsvarets samlede kompetencepulje samt inddragelse og samarbejde med grønlandske myndigheder og fagpersoner udviklet Arktisk Basisuddannelse.

 

Udviklingen af Arktisk Basisuddannelse vil have en enorm effekt for de grønlandske unge, ved at tilbyde en helt ny uddannelsesdimension og kompetenceudvikling i Grønland. Forsvaret har aldrig før gennemført en basisuddannelse i Grønland, eller i Danmark, der muliggør videreuddannelse i hele Forsvaret.

 

Uddannelsen er modulopbygget, og indeholder ud over undervisning fra uddannelsens egne instruktører og Forsvarets skoler, særlige moduler fra beredskabsmyndighederne.

 

Eleverne modtager undervisning fra grønlandske instruktører ved henholdsvis Redningsberedskabet og Politiet. Sideløbende med det militære uddannelsesspor, tilbydes eleverne opkvalificering af relevante fag i folkeskolen, mhp. at kunne bestå folkeskolens afgangsprøve.

 

I udviklingsforløbet har der været særlig fokus på grønlandsk forankring og at imødekomme de civile beredskabsmæssige behov, samt på inddragelse af de grønlandske undervisningsmyndigheder.

 

Arktisk Basisuddannelse sigter ikke mod uddannelse til et specifikt job efter uddannelsen, men bidrager til at eleverne står på et solidt fundament af kompetence, selvindsigt og gå-på-mod til deres næste job eller uddannelse. Der vil ved gennemførelse af Arktisk Basisuddannelse og det valgfrie perspektiveringsforløb, blive udfærdiget en individuel bedømmelse, som kan bruges ifm. fremtidig jobsøgning.

 

En gennemført Arktisk Basisuddannelse muliggør ansøgning om optagelse på Forsvaret funktionsuddannelser i hhv. Søværnet, Flyvevåbnet og Hæren.

Mobile Training Team Leopard 1A5

Major Kim Fonseca, Jydske Dragonregiment

 

Primo 2023 opstod der med meget kort varsel et behov for at uddanne ukrainer på dansk/tysk donerede Leopard 1 kapvogne, som Danmark ikke har anvendt siden midt 0’erne.

 

Dette unikke uddannelsesprojekt er et eksempel på, hvad man kan opnå med dedikation, passion, faglighed, professionalisme og samarbejde mod fælles mål.

 

Med Mobile Training Team Leopard 1A5 har Danmark gået forrest og vist vejen rent uddannelsesmæssigt og bidraget væsentligt til, at ukrainske soldater modtager en relevant og, inden for afsatte rammer, optimal uddannelse på kampvogn Leopard 1A5. Alle har bidraget til det fælles mål, at ukrainske soldater bliver så dygtige, som overhovedet muligt på den afsatte tid, således de kan levere den bedst mulige indsats i Leopard 1A5 ved returnering til slagmarken i Ukraine.

 

Der er flere lag af indsatser på Mobil Training Team Leopard 1A5 - mange af disse er helt uvurderlige, men det er holdånden og samarbejdet mellem holdets række af kompetente individer, som har ført til, at dette projekt overhovedet nåede i gang til tiden og allerede leverer effekt i Ukraine.

 

At kunne planlægge en uddannelse på materiel, der er udfaset for 20 år siden, og påekstrem kort tid kræver bidrag fra mange forskellige aktører og bidragsydere.

 

Det omfatter bl.a. flere medlemmer af staben ved Panserbataljonen, Hærkommandoen, veteranpanserforeninger, tidligere mekanikere (nogle pensionerede), samt ikke mindst alle instruktører og undervisere lånt på tværs af Forsvaret.

 

Den måde, som involverede bidragsydere og aktører har gået til opgaven på, tjener til inspiration for uddannere på tværs af Forsvaret.

Kaptajnløjtnant Morten Boie Jeppesen, Søværnskommandoen

Kontorfuldmægtig Gitte Henneberg, Hjemmeværnsskolen

 

Projektet "TRÆN DINE RADIOFÆRDIGHEDER” har omlagt uddannelsen på Sailor-radioudstyr fra uddannelse på det fysiske udstyr, til en interaktiv øvelsesplatform på Forsvarets elektroniske skole.

 

Øvelsesplatformen giver brugerne mulighed for at dykke ned i vigtige aspekter af Sailor-radioerne, nemlig Radio-5022 og Radio-6222, samt deres forskellige egenskaber gennem en række velstrukturerede øvelser og opgaver. Dette skaber en autentisk og hands-on læringsoplevelse for brugerne, hvilket forbedrer deres evner inden for radiokommunikation.

 

Projektet tilbyder en bred vifte af øvelser og træningsmuligheder, der er tilgængelige foralle uanset deres forudsætninger og erfaring. Det åbner dørene for både erfarneradiobrugere, der ønsker at opfriske deres viden, og nybegyndere, der ønsker at læreradiokommunikationens finesser. Desuden sikrer projektet soldaternes forberedelse til forskellige kurser, såsom Short Range Certificate, Restricted OperatorCourse eller Assisterende Kommunikationsgastkursus.

 

Ved at tilbyde træning før tilstedeværelsesundervisningen giver projektet deltagerne mulighed for at forberede sig bedre og få mest muligt ud af de efterfølgende kurser.Projektets innovative tilgang til uddannelse og træning er en inspiration, og vi ser frem til at se det positive impact, det vil have på den operationelle effektivitet og sikkerhed.

Digital undervisning på det taktiske område ved Søværnets Center for Taktik.

Multimediedesigner Kristian Friberg Thyholm Jacobsen, Søværnets Center for Taktik

 

Kristian gør en stor forskel for undervisningen ved Center for Taktik (TAC).

 

Gennem sin særlige ekspertise som multimediedesigner har Kristian muliggjort udviklingen af den digitale undervisning hos TAC i et omfang, som ingen havde turde håbe på inden COVID-19. Kristians ekspertise og engagement har virket som en sneboldseffekt, der først startede som et enkelt projekt, men nu er blevet til mange projekter, der involverer flere og flere undervisere og faggrupper - Har man først set mulighederne, bliver man en del af snebolden.

 

Der er (næsten) ikke grænser for, hvad Kristian kan lave. Den enkelte underviser har således mulighed for at vælge det produkt, som passer bedst ind i deres undervisning.

 

Kristian var en central rolle i at gennemføre Search and rescue Mission Coordinator i 2022. Kurset blev gennemført delvist synkront med medarbejdere i Grønland. Kurset var tilrettelagt, således at der via videolink kørte en fællesdel for kursister i både Frederikshavn og Nuuk. Dermed muliggjorde Kristian, at kurset fremadrettet kunne gennemføres to steder, uden at koste en dyr rejse.

 

Sidste skud på stammen hos Kristian er TAC540 – som er funktionsuddannelse for kampinformationsgaster.

 

Dette kursus har i mange år kørt på samme måde. Med de muligheder Kristian tilbyder har underviserne nu kastet programmet op og skabt nye muligheder og fleksibilitet i forhold til Kursisternes egen læring.

 

Kristian bidrager således positivt til Kursernes gennemførelse og udvikling.

Ud over de fire nominerede var der yderligere 16 indstillet til prisen i 2023:

 • Major Jakob Gram Alsing, Forsvarsakademiet Institut for Militære operationer
 • Kontorfuldmægtig Heidi Kürstein Jensen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Korporal Morten Juul Skovgaard, Gardehusarregimenet
 • Oversergent Mikkel Vilking Toft, Hærens Sergentskole
 • Seniorsergent Thomas Kofoed Lökkegard, Forsvarets Sanitetskommando
 • Specialkonsulent Andreas Phillip Heide, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Seniorsergent Nicolaj Langøe, Trænregimentet
 • Kaptajn Leo Gamborg Andersen, Opklaringsbataljonen, Gardehusarregimentet (EKU)
 • Kaptajnløjtnant Stefan Sternfoss, Forsvarsakademiet Institut for Ledelse og Organisation
 • Seniorsergent Lars Østergaard Andersen, Air Transport Wing
 • Orlogskaptajn Peter Viuf Christiansen, Søværnets Center for Taktik
 • Primierløjtnant Davor Pejic, Danske Artilleriregiment
 • Lærerne ved Underafdelingselementet, Forsvarsakademiet Institut for Militære operationer
 • Sergent Birthe Jensen, Air Transport Wing
 • Lektor Claus Mathiesen, Forsvarets Sporgskole
 • Herudover en som ikke ønsker sine oplysninger videreformidlet.

 

Dommerkomité 2024

De indstillede vurderes af en dommerkomite på fem personer fra henholdsvis Forsvarsakademiet Uddannelsescenter og Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret. 

Forsvarsakademiets Uddannelsescenter:

 

 • Fuldmægtig Ea Als-Andersson
 • Seniorsergent Stefan Astrup Madsen

 

Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret:

 

 • Tilgår
 • Major Andi Pedersen fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste
 • Kaptajn Bo Posselt Kristensen fra Hjemmeværnsskolen

 

Afhængigt af hvor mange der indstilles, nominerer dommerkomiteen et antal indstillede, som skal præsentere deres arbejde på Forsvarsakademiets Uddannelseskonference. Herefter stemmer deltagerne på konferencen om, hvem der skal vinde Forsvarets Uddannelsespris. 

 

Tidligere vindere af Forsvarets Uddannelsespris

Teamet på ved Uddannelsescenter Fly (UDD FLY) arbejder målrettet på udvikling af de pædagogiske rammer og har igennem de sidste par år gennemført store udviklinger, hvor følgende bl.a. er blevet styrket og forbedret for at optimere læringen.

 

Mulighederne for fjernundervisning, realistiske uddannelsesrammer, IT sharepoint til understøttelse af uddannelsesmaterialer, rollespil for eleverne og 3D printning af uddannelsesmaterieler.

Træningsvejledere Maria K. Albrechtsen og Anders R. Thomsen fra Center for Militærfysisk Træning Team Region MIDT har i forbindelse med covid-19 hjemsendelsen fremstillet læringsvideoer, der blev formidlet via Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udgivet til brug for alle på YouTube. Træningsvideoerne er blevet anvendt af kommende værnepligtige som forberedelse til deres personlige mentale- og fysiske træning. Du kan se videoerne her.

Er stort og velfortjent TILLYKKE til vinderen af Forsvarets Uddannelsespris 2019, major Torben Nygaard, ved Føringsstøtteregimentets fjernundervisningselement. Torben Nygaard var indstillet for sit mangeårige arbejde med udbredelse og udvikling af fjernundervisning og læringsaktiviteter i Forsvaret – ”Inspektor Gadget”.

Vinderne af Forsvarets Uddannelsespris 2018 KN Peter Hartvig Andersen og SSG Mikael Dommerby Knipschildt var indstillet af HVS og HSGS.

 

Der var ingen tvivl om, at det var fem meget flotte nomineringer og som vinderne udtrykte det kort efter modtagelsen af prisen:

 

"Vi er både glade og overraskede. Vi vidste, at vi ville få konkurrence til stregen, da vi var oppe mod fire rigtig stærke kandidater til prisen. Det er en dejlig anerkendelse at få," lød det fra de to vindere, kort efter de havde modtaget prisen på Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2018, der fandt sted 2. – 3. oktober på Skive Kaserne.

 

De andre nominerede til prisen var MJ Hans Lundsgaard, OK Frank Jeppesen, studielektor Louise Gro Frølund og AG Militær Fysisk Træning.

Forsvarsakademiets uddannelsespris gik i 2015 til Team-instruktørvirke fra Air Force Training Centre (AFTC), for Deres udvikling af ny instruktøruddannelse i Flyvevåbnet.

 

Prisen blev overrakt af stabschef ved Forsvarsakademiet Kommandør Christian Rune til Team-Instruktørvirkes repræsentant Oversergent Søren Romvig Jensen.

 

Begrundelsen for at prisen gik til Team-Instruktørvirke ved AFTC, kan læses i nomineringen, hvor der bl.a. står: ”At uddannelsen er blevet væsentlig mere funktionel end den var tidligere. Der er med den nye undervisningsmodel udviklet et redskab for at sikre overblik og en rød tråd for soldaten".

 

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.

Vinder af Forsvarets Uddannelsespris 2014 Michal Riber fik prisen overrakt af oberstløjtnant Helge Frøsig, Forsvarsakademiets Institut for Pædagogik, Fjernundervisning og Uddannelsesteknologi.

 

Ny uddannelsespris til Telegrafregimentet Forsvarsakademiet første uddannelsespris gik til premierløjtnant Michal Riber for hans initiativ ”Optimering af læring” ved Telegrafregimentet.

 

Forsvarsakademiet havde forinden modtaget 26 indstillinger til prisen, hvoraf en enig dommerkomité vurderede og fandt fem projekter, som skilte sig ud og levede op til et eller flere af de opstillede indstillingskriterier. Vinderen blev fundet ved, at deltagerne under konferencen kunne stemme på et af de nominerede projekter. Michal Riber fik prisen for hans vedholdende og ihærdige arbejde med at motivere den øvrige lærerstab ved regimentet.

 

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.


Forsvaret har indstiftet prisen i samarbejder med Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret, under Forsvarschefens Uddannelsesforum.

 

Sådan indstiller du din kandidat til Forsvarets Uddannelsespris

Kender du en underviser (lærer/faglærer/instruktør), en medarbejder, en gruppe, et undervisnings-/uddannelsesprojekt eller et initiativ i Forsvarsministeriets koncern, der er ekstraordinært, inspirerende, udviklende eller lærende? Så indstil ham, hende, dem eller projektet til Forsvarets Uddannelsespris.

 

Det overordnede formål med prisen er at sætte fokus på de mange dedikerede medarbejdere inden for uddannelse og læring i Forsvarsministeriet koncern – og ikke mindst påskønne de spændende og inspirerende undervisnings- og udviklingsprojekter, som er eller bliver gennemført. Derudover sætter prisen også særligt fokus på medarbejdere(n), der yder noget særligt i dagligdagen til glæde, inspiration og nytte for medarbejdere i Forsvarsministeriets Koncern.

Sidst opdateret 6. maj, 2024 - Kl. 09.36