Forsvarets Uddannelsespris

Foto: Forsvarsakademiet

Det overordnede formål med prisen er at sætte fokus på de mange dedikerede medarbejdere inden for uddannelse og læring i Forsvarsministeriet koncern – og ikke mindst påskønne et af de mange spændende og inspirerende undervisnings- og udviklingsprojekter, som er eller bliver gennemført, samt at sætte særlig fokus på medarbejdere(n), der yder noget særligt i dagligdagen til glæde, inspiration og nytte for de studerende, kursusdeltagere, elever, soldater eller medarbejdere generelt i Forsvarsministeriets Koncern. 

 

Forsvarets Uddannelsespris skal gå til en underviser (lærer/faglærer/instruktør), en medarbejder, en gruppe, et undervisnings-/uddannelsesprojekt eller et initiativ i Forsvarsministeriets koncern, der er ekstraordinært, inspirerende, udviklende eller lærende.

 

Prisen tildeles efter et eller flere af følgende kriterier

  • Bidraget til at indfange og udvikle nye talenter indenfor uddannelsen/-området.
  • Medvirket til at udvikle uddannelsernes relevante og faglige grundlag.
  • Bidraget til at fremme innovation og entreprenørskab i et undervisnings- og/eller uddannelsesmiljø eller selve uddannelsen.
  • Reflekteret kritisk over eget og andres lærer-/ instruktørvirke – og herefter demonstreret/handlet i praksis.
  • I særlig grad haft en positiv indvirkning på gennemførelsen eller tilblivelsen af en uddannelse eller undervisningsforløb.
  • Har udarbejdet skriftlige bidrag til udvikling af forsvarets uddannelser og undervisning.
  • Har bistået kolleger eller enheder med særlig ekspertise, som konsulent, coach, facilitator, oplægsholder eller lignende.

 

Vinderne af Forsvarets Uddannelsespris 2021, træningsvejledere Maria K. Albrechtsen og Anders R. Thomsen fra Center for Militærfysisk Træning.

Ved Forsvarsakademiets Uddannelseskonference Efterår 2021 blev vinderne af Forsvarets Uddannelsespris 2021 kåret. Vinderne blev træningsvejledere Maria K. Albrechtsen og Anders R. Thomsen fra Center for Militærfysisk Træning. Læs mere om dem her

 

Tidligere vindere af Forsvarets Uddannelsespris

Er stort og velfortjent TILLYKKE til vinderen af Forsvarets Uddannelsespris 2019, major Torben Nygaard, ved Føringsstøtteregimentets fjernundervisningselement. Torben Nygaard var indstillet for sit mangeårige arbejde med udbredelse og udvikling af fjernundervisning og læringsaktiviteter i Forsvaret – ”Inspektor Gadget”.

Vinderne af Forsvarets Uddannelsespris 2018 KN Peter Hartvig Andersen og SSG Mikael Dommerby Knipschildt var indstillet af HVS og HSGS.

 

Der var ingen tvivl om, at det var fem meget flotte nomineringer og som vinderne udtrykte det kort efter modtagelsen af prisen:

 

"Vi er både glade og overraskede. Vi vidste, at vi ville få konkurrence til stregen, da vi var oppe mod fire rigtig stærke kandidater til prisen. Det er en dejlig anerkendelse at få," lød det fra de to vindere, kort efter de havde modtaget prisen på Forsvarsakademiets Uddannelseskonference 2018, der fandt sted 2. – 3. oktober på Skive Kaserne.

 

De andre nominerede til prisen var MJ Hans Lundsgaard, OK Frank Jeppesen, studielektor Louise Gro Frølund og AG Militær Fysisk Træning.

Forsvarsakademiets uddannelsespris gik i 2015 til Team-instruktørvirke fra Air Force Training Centre (AFTC), for Deres udvikling af ny instruktøruddannelse i Flyvevåbnet.

 

Prisen blev overrakt af stabschef ved Forsvarsakademiet Kommandør Christian Rune til Team-Instruktørvirkes repræsentant Oversergent Søren Romvig Jensen.

 

Begrundelsen for at prisen gik til Team-Instruktørvirke ved AFTC, kan læses i nomineringen, hvor der bl.a. står: ”At uddannelsen er blevet væsentlig mere funktionel end den var tidligere. Der er med den nye undervisningsmodel udviklet et redskab for at sikre overblik og en rød tråd for soldaten".

 

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.

Vinder af Forsvarets Uddannelsespris 2014 Michal Riber fik prisen overrakt af oberstløjtnant Helge Frøsig, Forsvarsakademiets Institut for Pædagogik, Fjernundervisning og Uddannelsesteknologi.

 

Ny uddannelsespris til Telegrafregimentet Forsvarsakademiet første uddannelsespris gik til premierløjtnant Michal Riber for hans initiativ ”Optimering af læring” ved Telegrafregimentet.

 

Forsvarsakademiet havde forinden modtaget 26 indstillinger til prisen, hvoraf en enig dommerkomité vurderede og fandt fem projekter, som skilte sig ud og levede op til et eller flere af de opstillede indstillingskriterier. Vinderen blev fundet ved, at deltagerne under konferencen kunne stemme på et af de nominerede projekter. Michal Riber fik prisen for hans vedholdende og ihærdige arbejde med at motivere den øvrige lærerstab ved regimentet.

 

Forsvarsakademiet ønsker endnu engang tillykke med uddannelsesprisen.


Forsvaret har indstiftet prisen i samarbejder med Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret, under Forsvarschefens Uddannelsesforum.

Sidst opdateret 30. august, 2020 - Kl. 09.20