Person foran computer med tegning af køretøj.

   

Forsvarsakademiets Uddannelsescenter har til formål at støtte Forsvarets myndigheder og styrelser under Forsvarsministeriet med pædagogisk rådgivning og støtte, pædagogisk kompetenceudvikling, hvor hovedprincippet er ”Train the Trainer” samt udvikling og drift af koncernens læringsplatforme herunder Moodle.

 

Støtte og rådgivningen kan eksempelvis være:

 • kompetenceudvikling af undervisere og uddannelsesplanlæggere ved myndigheden eller styrelsen
 • udvikling af uddannelsesdokumentation eller
 • udvikling af læringsaktiviteter, der understøtter behovet ved myndigheden eller styrelsen. I særlige tilfælde kan UC udvikle disse med den emneansvarlige myndighed som fagansvarlig.

 

UC har formandskabet i Netværksgruppe Pædagogik i Forsvaret, der er en arbejdsgruppe inden for det pædagogisk didaktiske område under Forsvarschefens Uddannelsesforum.

 

Derudover forestår centeret den teknologiske drift og udvikling inden for centerets fagområde, herunder udviklingen og driften af Forsvarets Elektroniske Skole (FELS), som er Forsvarets centrale platform for fjernundervisning. Udviklingen og forankringen af elektroniske læringsforløb gennemføres i samarbejde med Forsvarets øvrige myndigheder og skoler.

 

Centeret har både militære og civile medarbejdere, som følger den nationale og internationale udvikling inden for centerets hovedområder. Der deltages i en række arbejdsgrupper med samarbejdspartnere i NATO og i regi af det nordiske samarbejde.

 

Visionen med Forsvarets Elektroniske Skole

At sikre en enkel og fleksibel adgang til fjernundervisning for alt personel i Forsvaret. Platformen vil give adgang til det samlede udbud af undervisningstilbud og undervisningselementer til brug for Forsvarets personel.

 

Visionen er udmøntet i en række missionspunkter, som nærmere beskriver FELS:

 • Den enkeltes og Forsvarets ønsker om størst mulig indflydelse på valg af eget karriereforløb skal tilgodeses gennem en central adgang til relevant uddannelsesudbud.
 • Den enkeltes ansvar for i stigende grad at være ansvarlig for egen udvikling og uddannelse skal støttes af mulighederne i FELS.
 • Et konkret behov for at uddannelsestilbud er fleksible og i stort omfang uafhængige af tid og rum eller rum alene.
 • En infrastruktur som både understøtter central og decentral udvikling af uddannelsesmaterialer samt gennemførelse af kurser.
 • Et konkret behov for højnelse af den enkeltes IT-kundskaber som følge af stigende anvendelse af IT i undervisningen og det daglige arbejde. IT bliver i stigende grad en integreret del af det danske samfund og en integreret del af Forsvaret som arbejdsplads.
 • Krav til undervisning om, at den skal være inspirerende, effektiv og henvende sig til og tilgodese den enkeltes indlæringsstil (hastighed, men også foretrukken metode såsom at læse, at høre, prøver, øvelser, m.v.).
 • At undervisningen skal være let tilgængelig, og tilgængeligheden er til stede, når der er behov for den. Der skal være adgang via Internettet eller FIIN afhængig af uddannelsens karakter. Ligeledes skal brugergrænsefladen være enkel og intuitiv.
 • At undervisning skal kunne udbydes inden for et bredt spekter af uddannelsesområder (både forsvarsrelateret og kompetencegivende uddannelse).
 • At uddannelser skal være effektive ud fra et administrativt og økonomisk synspunkt.
Sidst opdateret 11. juni, 2020 - Kl. 09.16