Folkemødet 2022

På Folkemødet i Allinge kan du møde Forsvarsakademiet på to standpladser - Check Point One, standplads J30, og Skibet Hjortø, standplads H11 i Allinge Havn. Foto: Kamilla Elming Lausten.

Den sikkerhedspolitiske situation har ændret sig markant siden Ruslands invasion af Ukraine. Det stiller nye spørgsmål til, hvordan Danmark skal agere inden for emner som cyberspacer, stormagtsrivaliseringen i Arktis og samfundssikkerhed.

 

Under årets Folkemødet på Bornholm kan du stille dine spørgsmål til Forsvarsakademiets faglige eksperter.

 

Som en del af årets program inviterer Forsvarsakademiets til dialogcafé, hvor du hver dag kan møde Forsvarsakademiets faglige eksperter og spørge ind til aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske emner.

 

Vanen tro byder Forsvarsakademiet også til paneldebatter på skibet HJORTØ, der ligger til i Allinge Havn på standplads H11.

 

Dialogcafé med Forsvarsakademiets faglige eksperter

Folkemødet 2022

Hver dag under Folkemødet inviterer Forsvarsakademiet til samtalecafé, hvor du kan stille dine spørgsmål til de faglige eksperter. Foto: Kamilla Elming Lausten

Tid og sted: Dagligt event fra torsdag til lørdag med skiftende tema, Check Point One - standplads J30.


Kig ind og engager dig i en samtale om et udvalgt forsvars- eller sikkerhedspolitisk emne. Event opdeles i grupper, hvor hver gruppe bliver sat sammen med en faglig ekspert fra Forsvarsakademiet – herefter kan samtalen begynde!

 

Eventet finder sted dagligt med skiftende temaer:

· Torsdag kl. 14.30-15.30: Stigende konkurrence mellem stormagterne

· Fredag kl. 10.30-11.30: Teknologien på kamppladsen

· Fredag kl. 14.30-15.30: Samfundssikkerhed

· Lørdag kl. 11.00-12.00: Krigen i Ukraine

 

Forsvarsakademiet glæder sig til at høre deltagernes perspektiver på de udvalgte temaer, ligesom vi sidder klar til at besvare alle spørgsmål efter bedste evne.

 

Eventet deles i tre omgange af tyve minutter, hvor der vil være udskiftning af deltagere. Hvis du ikke når det til første starttidspunkt, kan du komme ind i de efterfølgende samtaler.

 

Big Tech i krig

Folkemødet 2022

Til Folkemødet 2022 inviterede Forsvarsakademiet til debat om fremtidens kampplads. I år kan du blandt andet høre om, hvordan Big Tech-virksomheder er trådt ind i sikkerhedspolitik. Foto: Kamilla Elming Lausten.

Tid og sted: Torsdag kl.13.30 – 14.30, Hjortø - standplads H11.

 

Da russiske kampvogne rullede over grænsen til Ukraine den 24. februar 2022, forventede flere eksperter, at cyberangreb ville få stor betydning for krigen. Det blev ikke tilfældet.

 

Tech-giganter som Microsoft og Google kom Ukraine til undsætning og beskyttede landets kritiske it-systemer. Palantir bidrog med vital AI software til blandt andet måludpegning, og SpaceX gav adgang til sine Starlink satellitter. Krigen tydeliggjorde, at stater ikke er herrer i eget hus, men er dybt afhængige af multinationale virksomheder.

 

Arrangementet undersøger, hvilken betydning disse firmaer har haft i Ukraine, og hvad det betyder for fremtidens krigsførelse.

 

Institut for Militær Teknologi inviterer Microsoft og Kromann AI (Palantir) til en samtale om roller, kunstig intelligens, droner og folkeretlige implikationer af de nye teknologier og aktører på kamppladsen.

 

Paneldeltagere:

· Mikael Ekman, Microsoft

· Morten Kromann, Kromann AI

· Andreas I. Graae, Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet

· Iben Yde, Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet

 

Paneldebatten moderes af Jeppe T. Jacobsen, Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet.

 

Friends of Denmark discuss the international situation

Folkemødet 2022

At this event, friends of Denmark from allied embassies in Copenhagen discuss the international situation after Russia’s war on Ukraine. Foto: Kamilla Elming Lausten.

Tid og sted: Torsdag kl.17 – 18, Hjortø - standplads H11.

 

The event will be conducted in English.

 

Given Russia’s war on Ukraine and the extensive euro-Atlantic efforts to help Ukraine, how do Denmark’s friends and allies perceive the situation? How well will Western unity hold in the coming months and years? Looking at European security and transatlantic relations in a broad, global light, what are the major trends and concerns? How is the geopolitical weather forecast in the near to medium term? How can Western unity and cooperation be maintained? And what are the implications for the Baltic Sea area, and small allied nations like Denmark?

 

On the panel, in country alphabetical order:

· Ambassador of France to Denmark Christophe Parisot

· Ambassador of Germany to Denmark Pascal Hector

· Ambassador of Poland to Denmark Antoni Falkowski

· First Secretary Political, the United Kingdom’s Embassy in Denmark Katherine Dark

· Defense Attaché, the United States Embassy in Denmark, Navy Captain Justin Orlich

 

The panel is moderated by Dean Henrik Breitenbauch.

 

Krig på kontinentet – men er den kold eller varm?

FAK på Folkemødet 2022

Til denne paneldebat kan du høre Professor Rasmus Mariager og adjunkt Iben Bjørnsson debattere Ruslands ageren i Ukraine i et historisk. Debatten finder sted på skibet Hjortø i Allinge Havn. Foto: Kamilla Elming Lausten.

Tid og sted: Fredag kl.11.30 – 12.30, Hjortø - standplads H11.

 

Forholdet mellem øst og vest er atter frosset til efter Ruslands angreb på Ukraine 24. februar 2022. Man kan føle sig hensat til Den Kolde Krigs atomfrygt og blokpolitik, mens andre kan fornemme den historiske genklang. Men kan man overhovedet drage den slags sammenligninger?

 

Eksperter fra Forsvarsakademiet debatterer Ruslands ageren i Ukraine i et historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv med historikeren, som stod i spidsen for den uvildige udredning af Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan.

 

Paneldeltagere:

· Professor Rasmus Mariager, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

· Adjunkt Iben Bjørnsson, Institut for Strategi og Krigsstudier, Forsvarsakademiet

 

Paneldebatten moderes af institutchef Niels Bo Poulsen, Institut for Strategi og Krigsstudier, Forsvarsakademiet.

 

Samfundssikkerhed - hvordan sikrer vi bedst samfundet mod nye trusler?

Folkemødet 2022

I marts 2023 etablerede Forsvarsakademiet et nyt center - Center for Samfundssikkerhed. Centret forsker blandt andet i, hvad vi har lært af de seneste års kriser, og hvordan vi som samfund bedst forbereder os på de kommende. Foto: Kamilla Elming Lausten  

Tid og sted: Fredag kl.16.30 – 17.30, Hjortø - standplads H11.

 

I gråzonen mellem krig og fred står Danmark over for udfordringer, der kalder på nye løsninger.

 

Paneldebatten sætter fokus på, hvem der har ansvaret for samfundssikkerhed i Danmark, og hvilke nye roller og opgaver, vi står over for i en verdensorden, hvor blandt andet hybride trusler nedbryder grænserne mellem krig og fred.

 

Forsvarsakademiet satser på samfundssikkerhed

I marts 2023 etablerede Forsvarsakademiet et nyt center - Center for Samfundssikkerhed. Centret forsker blandt andet i, hvad vi har lært af de seneste års kriser, og hvordan vi som samfund bedst forbereder os på de kommende.

 

Det nye center skal levere forskningsbaseret undervisning og udvikling inden for samfundssikkerhed til Forsvaret og andre myndigheder.

Samfundssikkerhed forener tidligere tiders totalforsvar med en moderne resilienstankegang. Begrebet samler alle de forberedende og afhjælpende aktiviteter, der skal sikre samfundets fortsatte funktion under kriser og krig.

 

Samfundssikkerhed går på tværs af sektorer og niveauer, inkluderer offentlige og private aktører og forener civile, militære og offentlige ressourcer.

 

Paneldeltagere:

· Laila Reenberg, direktør, Beredskabsstyrelsen

· Louise K. Jühne Paulsen, sektionsleder Beredskab / National Afdeling, Dansk Røde Kors

· Jarl Vagn Hansen, formand, Danske Beredskaber

· Carsten Iversen, direktør, Beredskabsforbundet

· Generalmajor Jens Garly, chef for Hjemmeværnet (TBC)

 

Paneldebatten moderes af lektor Rasmus Dahlberg, faglig leder af Center for Samfundssikkerhed, Forsvarsakademiet.

 

Stormagterne strides i Arktis – eller gør de?

Folkemødet 2022

Igen i år deltager både politikere, stemmer fra det private erhvervsliv og erfarne kollegaer fra Forsvaret i Forsvarsakademiets paneldebatter. Foto: Kamilla Elming Lausten.

Tid og sted: Lørdag kl.10.00 – 11.00, Hjortø - standplads H11.

 

I årtier har Arktis været et særligt område, hvor stormagterne kunne enes om at diskutere klimaforandringer og fredelige anliggender. Men efter Ruslands angreb på Ukraine 24. februar 2022 er forholdet mellem øst og vest blevet iskoldt – også højt mod nord.

 

Arktisk Råd er suspenderet, Rusland har genåbnet og anlagt nye arktiske militærbaser, og USA og Canada gennemfører øvelser på og omkring Thulebasen i Grønland.

 

Forsvarsakademiets Center for Arktiske Sikkerhedsstudier sætter stormagtsrivaliseringen i Arktis til debat og spørger, om der er tale om en egentlig øst-vest konflikt, eller om der også er andre dynamikker i spil. Under alle omstændigheder skal Kongeriget Danmark finde sin rolle i den nye sikkerhedspolitiske situation, hvor arktiske/nordatlantiske rigsdele er centralt placeret i det såkaldte GIUK-gab.

 

Paneldeltagere:

· Michael Zilmer-Johns, tidl. ambassadør og leder af Regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe

· Aaja Chemnitz, medlem af Folketinget, Inuit AtaqatigiitI (IA)

· Lektor Amelie Theussen, Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet

 

Paneldebatten moderes af major Henrik Gram Pedersen, chef for Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet.

Møde os her

På Folkemødet i Allinge kan du møde Forsvarsakademiet på to standpladser:

 

  • Check Point One, standplads J30
  • Skibet Hjortø, standplads H11 i Allinge Havn

 

På skibet Hjortø kan du deltage i en række paneldebatter om aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske emner, mens du i bussen Check Point One kan gå i dialog med Forsvarsakademiets faglige eksperter.

 

Folkemødets hjemmeside kan du finde alle arrangementer, hvor Forsvarsakademiet deltager.