Amelie forsker i hvordan krig forandrer sig og hvilke konsekvenser det har for politiske og juridiske normer omhandlende magtanvendelse. Desuden beskæftiger hun sig med sikkerhed i Østersøregionen og tysk og dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og forsvarsreform. Amelie designer og udfører også prisvindende simulationsøvelser for universitetet og militære uddannelser.

 

Generelt arbejder Amelie på at forstå hvordan nye måder, aktører og teknologier i krig og krigsførelse påvirker politiske og juridiske normer omhandlende magtanvendelse. Hvornår er en krig en krig? Og hvad betyder det for folkerettens regler og deres brug? Hun belyser nye konfliktformer såsom hybrid- og gråzonekonflikt og teknologier som droner og cyberdomænet i deres effekt på eksisterende love og normer omkring brugen af væbnet magt i international politik. Desuden undersøger hun konsekvenserne af den skiftende global sikkerhedspolitiske situation på NATO, sikkerhedssituationen i Arktis og Østersøregionen og Danmark og Tysklands forsvars- og sikkerhedspolitik.

 

P.t. interesserer hun sig primært for 1) NATOs forståelse af grænsen mellem krig og fred ift. Ruslands ageren i de baltiske lande og Østeuropa; 2) sikkerhedspolitik i Arktis; og 3) hvilken rolle folkeretten spiller i at skabe resiliens overfor hybride trusler og gråzonekonflikt.

 

 • International politik og sikkerhed
 • Krig og krigsførelse
 • Folkeretten
 • Danmarks og Tysklands forsvars- og sikkerhedspolitik
 • NATO
 • Østersøregion og Arktis

 

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere udtaler sig i kraft af deres vidensfaglige virke eller som privatpersoner. De udtaler sig ikke på vegne af Forsvarsakademiet, Forsvaret, Forsvarsministeriet eller andre myndigheder. Det er udelukkende chefen for Forsvarsakademiet eller udpegede talspersoner, der udtaler sig på vegne af Forsvarsakademiet som myndighed.

Forsvarsakademiets forskere og vidensmedarbejdere har ikke kendskab til Forsvarets aktuelle planer, beholdninger, politikker og strategier under udvikling etc. og kan således ikke udtale sig herom. Der henvises derfor til Forsvarskommandoen og værnene, såfremt der ønskes udtalelser eller informationer herom.

Amelie Theussen

Amelie Theussen

 • Jobtitel

  Lektor
 • Afdeling

  Center for Arktiske Sikkerhedsstudier
 • E-mail

  amth@fak.dk
 • Telefon

  51674704