Deltagere på kursus på Master i Militære Studier i samtale.

Foto: Forsvarsakademiet

Dimittend- og aftagerundersøgelsen har belyst uddannelsen inden for en række tematikker heriblandt; motivation for valg af uddannelse, balance mellem uddannelse, arbejds- og privatliv og uddannelsens faglige relevans og fleksibilitet.

 

Der er enighed blandt dimittender og aftagere om, at dimittenderne generelt kan omsætte det lærte til praksis, samt at dimittenderne selvstændigt bringer læringsudbyttet i anvendelse. Derudover opleves det faglige indhold relevant, hvor størstedelen anvender udbyttet af uddannelsen i deres daglige tjeneste.

 

Fremtidens Master i Militære Studier

Flere dimittender oplever en udfordring med at forene studiet med det daglige arbejde samt privatliv, hvorfor dimittenderne efterspørger øget fleksibilitet på uddannelsen. I en ny ordning med halvårlige opstart på Master i Militære Studier vil alle moduler blive udbudt to gange årligt. Forsvarsakademiet vurderer, at det i samspil med andre tiltag vil skabe større fleksibilitet og bedre balance mellem studie, arbejde og privatliv.

 

Flere aftagere efterspørger derudover, at Master i Militære Studier bør have større fokus på det operative og Forsvarets kerneopgaver.

 

På baggrund af tilbagemeldingerne udtaler chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Henrik Ryberg: ”Vi arbejder altid på at skabe de bedste vilkår for de studerende fagligt såvel som praktisk under og efter uddannelsen, hvor dimittend- og aftagerundersøgelse er en vigtig del af udviklingsarbejdet her på Forsvarsakademiet. Undersøgelserne er et godt værktøj, som vi bruger som afsæt til at justere og forbedre uddannelsen og sikre det mest optimale udbytte af studietiden til gavn for både de studerende og Forsvaret. Dette inkluderer blandt andet en styrkelse af operationsmodulet og et øget værnsfælles fokus.”

 

Du kan læse rapportens øvrige resultater her

 

Rapportens resultater indgår i arbejdet med at udvikle Master i Militære Studier så uddannelsen også i fremtiden opfylder dimittendernes og aftagernes behov. 

 

Om dimittend- og aftagerundersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på svar fra 82 dimittender og 38 aftagere.

 

Master i Militære Studier er opbygget med udgangspunkt i og baseret på ny forskning, der er relevant for det militære virkefelt, hvor de primære fagområder består af militære operationer, militær ledelse og militær strategi.

 

Uddannelsen har været gennemført siden 2014 og det er første gang dimittend- og aftagerundersøgelsen gennemføres.

 

Dimittend- og aftagerundersøgelserne er et led i den løbende kvalitetssikring af uddannelserne og skal være med til at vise, om der er overensstemmelse mellem dimittendernes kompetencer og aftagernes behov – det vil sige værnenes, Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, og enhederne i Forsvarets behov.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til undersøgelsen?

 

Kontakt Magnus Bjørn Sørensen

Uddannelsesstyringssektionen

fak-ls-ust07@mil.dk