Simulator på Holmen

Foto: Søværnets Officersskole

Undersøgelsen tjener bl.a. til at vise, hvor godt premierløjtnanterne er klædt på til de mange opgaver, de møder efter endt uddannelse. Samtidig er undersøgelsen også med til at vise, om premierløjtnanternes kompetencer stemmer overens med værnenes og enhedernes behov.

 

Dimittend- og aftagerundersøgelser er en del af den løbende kvalitetssikring og bliver lavet for officersuddannelserne for de tre værn samt Master i Militære Studier.

 

Overordnet tilfredshed med uddannelsen blandt taktiske og maskintekniske officerer

Undersøgelsen er besvaret af premierløjtnanterne udnævnt fra Søværnets officersuddannelse i 2018, 2019 og 2020 samt deres nærmeste chefer og afdelingschefer. Undersøgelsen vedrører uddannelsesretningerne til taktisk, maskinteknisk og våben- og elektronikteknisk officer.

 

I alt 51 % af 80 inviterede premierløjtnanter har besvaret undersøgelsen, mens 71 % af 58 inviterede chefer har besvaret den.

 

Undersøgelsen viser, at premierløjtnanterne overordnet er tilfredse med uddannelsen. Våben- og elektroniktekniske officerer udviser en mindre grad af tilfredshed med uddannelsen. Blandt premierløjtnanterne er der en generel tilfredshed med deres nuværende arbejde, og de vil anbefale uddannelsen til andre interesserede.

 

I forhold til cheferne viser undersøgelsen, at de er overvejende tilfredse med premierløjtnanternes kompetenceniveau efter uddannelsen, og tilfredsheden stiger i takt med, at premierløjtnanter får øget erfaring i tjenesten. En gruppe af aftagere er i mindre grad tilfredse, hvilket skal ses i sammenhæng med andre resultater i undersøgelsen vedr. dimittendernes manglende rutine, erfaring og sømandskabsmæssige niveau.

 

Du kan dykke ned i rapportens øvrige resultater her

 

Forsvarsakademiet vil i samarbejde med Søværnskommandoen følge op på undersøgelsens resultater med henblik på at afveje behovet for justeringer af uddannelsen.

 

Dimittend- og aftagerundersøgelsen for Master i Militære Studier

Undersøgelsen for Master i Militære Studier forventes offentliggjort ultimo november 2021.

 

I september 2021 blev resultaterne fra dimittend- og aftagerundersøgelsen af officersuddannelsen til Flyvevåbnet offentliggjort.

 

Den tilsvarende undersøgelse for Hæren blev offentliggjort i september 2020.

 

Om dimittend- og aftagerundersøgelserne

Dimittend- og aftagerundersøgelserne er et led i den løbende kvalitetssikring af officersuddannelserne og skal være med til at vise, om der er overensstemmelse mellem premierløjtnanternes kompetencer og aftagernes behov – det vil sige værnenes, Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, og enhederne i Forsvarets behov.

 

Dimittend- og aftagerundersøgelserne for officersuddannelserne er udviklet i samarbejde med blandt andet værnskommandoerne. Undersøgelserne fokuserer på premierløjtnanter, der har været i beskæftigelse i værnene i et-to år, efter de afsluttede deres officersuddannelse.

 

Læs mere her