AMPR-team træner i Oksbøl

Foto: C. Sundsdal, Forsvaret

Dimittend- og aftagerundersøgelserne er en del af den løbende kvalitetssikring af officersuddannelserne, så vi sikrer uddannelsens kobling til praksis. Undersøgelserne skal være med til at vise, om der er overensstemmelse mellem dimittendernes – premierløjtnanternes – kompetencer og aftagernes – værnenes og enhedernes – behov.

 

Tilfredshed med uddannelsen og kompetenceniveauet

Undersøgelsen er besvaret af premierløjtnanter udnævnt fra Flyvevåbnets officersuddannelse i december 2017, december 2018 og december 2019, samt deres nærmeste chefer og afdelingschefer. Undersøgelsen vedrører uddannelsesretningerne teknik, kontrol og varsling samt operationsstøtte.

 

I alt 83 % ud af 41 inviterede premierløjtnanter har besvaret undersøgelsen, mens 70 % af 50 inviterede chefer har besvaret den.

 

Overordnet viser undersøgelsen, at både premierløjtnanterne og deres respektive chefer er tilfredse med officersuddannelsen. Samtidig er premierløjtnanterne tilfredse med deres nuværende arbejde og vil anbefale uddannelsen til andre.

 

Størstedelen af premierløjtnanternes chefer er tilfredse med premierløjtnanternes kompetenceniveau efter uddannelsen. Især premierløjtnanternes kommunikative færdigheder og ledelsesmæssige fundament for virket som leder bliver vurderet til at være på et højt niveau af både premierløjtnanterne og deres chefer.

 

Undersøgelsen viser også, at der er et behov for at styrke premierløjtnanternes generelle færdigheder inden for sagsbehandling og deres forståelse for Flyvevåbnets forvaltnings- og styringsgrundlag, samt at der er et generelt behov for at sætte fokus på uddannelsen af teknikofficerer.

 

Du kan dykke ned i rapportens øvrige resultater her

 

Forsvarsakademiet vil i samarbejde med Flyverkommandoen følge op på undersøgelsens resultater med henblik på at afveje blandt andet behovet for justeringer af uddannelsen.

 

Dimittend- og aftagerundersøgelsen for de øvrige værn og Master i Militære Studier

I september 2020 blev resultaterne for dimittend- og aftagerundersøgelsen af officersuddannelsen til Hæren offentliggjort.

 

Undersøgelserne for Søværnets officersuddannelse og Master i Militære Studier forventes offentliggjort november 2021.

 

Om dimittend- og aftagerundersøgelserne

Dimittend- og aftagerundersøgelserne er et led i den løbende kvalitetssikring af officersuddannelserne og skal være med til at vise, om der er overensstemmelse mellem premierløjtnanternes kompetencer og aftagernes behov – det vil sige værnenes, Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, og enhederne i Forsvarets behov.

 

Dimittend- og aftagerundersøgelserne for officersuddannelserne er udviklet i samarbejde med blandt andet værnskommandoerne. Undersøgelserne fokuserer på premierløjtnanter, der har været i beskæftigelse i værnene i et-to år, efter de afsluttede deres officersuddannelse.

 

Læs mere her