Elever og underviser på Hærens Sergentskole på skydebanen.

Foto: Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet har til opgave at uddanne inden for den militære profession, så Forsvarets medarbejdere på kompetent og professionel vis kan bidrage til at løse Forsvarets opgaver i dag og i fremtiden. Formålet med undersøgelsen er at sikre, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de kompetencer, premierløjtnanterne (dimittenderne) erhverver sig på uddannelsen, og de behov, som efterspørges af værnene (aftagerne). Derudover belyser undersøgelsen rammerne for premierløjtnanternes førstegangstjeneste.

 

I samarbejde med Hærkommandoen har Forsvarsakademiet i foråret 2020 gennemført undersøgelsen med svarinput fra premierløjtnanter udnævnt i henholdsvis marts 2018 (Hold Paludan-Müller) og december 2018 (Hold Storrud) samt deres nuværende chefer.

 

Forsvarsakademiet vil i samarbejde med Hærkommandoen følge op på undersøgelsens resultater med henblik på at afveje bl.a. behovet for justeringer af uddannelsen.

 

Senere på året følger dimittend- og aftagerundersøgelser af uddannelsen af officerer til henholdsvis Søværnet og Flyvevåbnet samt Master i Militære Studier.