[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarsakademiet uddanner fremtidens officerer til at løse Forsvarets unikke opgaver. Det er vigtigt, at vi omsætter det, der bliver efterspurgt i værnene i vores uddannelser, og at vi dermed sikrer en konstant kobling til praksis gennem løbende dialog med aftagerne i værnene i Forsvaret.

Som led i den løbende kvalitetssikring af officersuddannelserne er det netop derfor vigtigt at undersøge, hvor godt dimittenderne er klædt på til de mange opgaver, de møder i praksis. Forsvarsakademiet har derfor udviklet en dimittend- og aftagerundersøgelse for officersuddannelserne i samarbejde med blandt andet værnskommandoerne.

Undersøgelserne starter hos Hæren, hvor undersøgelserne blev sendt ud i dag. Søværnet og Flyvevåbnet følger senere på året.  

Undersøgelserne skal sikre uddannelsernes kvalitet og relevans - både i dag og i fremtiden
Undersøgelserne skal være med til at vise, om der er overensstemmelse mellem premierløjtnanternes kompetencer og aftagernes behov i Forsvaret. Undersøgelserne skal afdække, hvordan premierløjtnanterne selv vurderer deres kompetencer, og de skal svare på, om de oplever, at de har det rette niveau af viden, færdigheder og kompetencer i forhold til de opgaver, de varetager.

Chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Henrik Ryberg ser frem til tilbagemeldingerne fra de færdiguddannede og værnene, og han håber på en høj svarprocent:

”For os er det afgørende for kvaliteten og relevansen af uddannelserne, at vi løbende får input og tilbagemeldinger fra både dimittender og aftagere af Forsvarets uddannelser. Den nuværende officersuddannelse har nu eksisteret længe nok til, at vi kan gennemføre en større systematisk undersøgelse. Undersøgelsen giver et vigtigt datagrundlag, når vi løbende udvikler og forbedrer uddannelserne,” siger han.

Også hos aftagerne bliver undersøgelserne budt velkommen, og generalmajor og chef for Hærkommandoen Michael Anker Lollesgaard opfordrer til, at man bidrager til undersøgelserne og får medindflydelse:

”For Hæren og jeg, som aftager, er det yderst vigtigt, at der er sammenhæng mellem læringen på uddannelserne og det praktiske virke. Jeg forventer, at denne undersøgelse vil give os gode input til, hvorledes forudsætningerne for den første tjeneste kan gøres bedre. I den forbindelse vil jeg understrege, at det kræver et højt repræsentativt niveau og ærlige svar for bedst muligt at opnå formålet med undersøgelsen. Jeg vil derfor opfordre til, at alle griber muligheden for medindflydelse på den fremadrettede uddannelse,” siger han.

Undersøgelserne fokuserer på dimittender, der har været i beskæftigelse i værnene i et-to år, efter de afsluttede deres officersuddannelse. Fremover vil undersøgelserne blive gennemført med et interval på to år på alle officersuddannelserne.