Elever fra Søværnets Officersskole ser ud over vandet.

Kadettogt på ABSALON. Foto: Philip Dambæk

Undersøgelsen er udviklet i et samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Søværnskommandoen.

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres blandt alle dimittender i perioden 2018-2020 fra Søværnets officersuddannelse samt deres nærmeste chefer og afdelingschefer. Følgende temaer indgår i undersøgelsen:

 

  • Vurdering af dimittendernes kompetenceniveau
  • Sammenhæng mellem uddannelsen og job
  • Premierløjtnantens oplevelse af feedbackkultur ved enhederne
  • Premierløjtnanternes videre karriere
  • Fremtidigt kompetencebehov for premierløjtnanter i Søværnet
  • Premierløjtnanternes syn på kompetenceudvikling
  • Generel tilfredshed med uddannelsen og job

 

Analyse af den indsamlede data indledes i april, og resultatet heraf ventes offentliggjort i tredje kvartal 2021.

 

De øvrige dimittend- og aftagerundersøgelser

Dataindsamlingen i forbindelse med dimittend- og aftagerundersøgelsen af Master i militære studier og Flyvevåbnets officersuddannelse er afsluttet, og de endelige resultater af undersøgelserne ventes offentliggjort i andet kvartal 2021.