Nis Leerskov Mathiesen

På billedet Nis Leerskov Mathiesen som er fagansvarlig i efterretningsanalyse ved Forsvarsakademiet. Foto: Marie Prangsgaard, Forsvarsakademiet

Den moderne verdens massive brug af teknologi og data åbner nye muligheder for efterretningsindhentning og -analyse, men skaber samtidig nye trusler og sårbarheder for offentlige og private organisationer. Med en Master i Intelligence and Cyber Studies (MICS) lærer den studerende at navigere i de mange komplekse udviklinger og videregive den nyeste viden til kolleger, samarbejdspartnere og kunder.

 

MICS, der typisk gennemføres i løbet af to til fire år, udbydes i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Forsvarsakademiet og henvender sig både til militære og civile medarbejdere i Forsvaret samt ansatte i private virksomheder. Uddannelsen er bygget op omkring en række valgfag samt to hovedspor, som den studerende vælger at specialisere sig i.

 

Specialisering i efterretningsanalyse

På specialiseringsfaget i efterretningsanalyse lærer den studerende at undersøge og reflektere over, hvordan nye mængder og typer af data gavner efterretningsarbejdet. På grund af de seneste årtiers eksplosion af tilgængelige data, har organisationer et stigende behov for flere ”oversættere”, der kan være facilitatorer mellem dataanalytikere og efterretningsanalytikere. Det fortæller fagansvarlig i efterretningsanalyse ved Forsvarsakademiet, Nis Leerskov Mathiesen:

 

”Opgaven består ikke længere kun i holde øje med russiske spioner, der kører rundt og kigger ind gennem hegnet til kasernerne, men også imødegå cyberangreb, kontraterror, kontraspionage og holde et vågent øje med nye ekstremistiske strømninger. Vores studerende lærer at forstå disse trusler og opstille varslingsmodeller – alt sammen ud fra de mange data, vi i dag har adgang til, kombineret med velkendte efterretningsmetoder."

 

Det bekræfter René Kall, chef for Uddannelsessektionen ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia, der for nylig har specialiseret sig i efterretningsfaget:

 

”MICS-uddannelsen og specialiseringen i efterretningsanalyse har højnet mit eget niveau betydeligt, ligesom jeg i dag langt bedre kan bidrage til debatten om, hvilken retning Forsvaret skal gå i forhold til cyberkapaciteter. Vi er en gruppe medarbejdere med MICS-uddannelsen i rygsækken, der i dag taler et fælles sprog og besidder en dyb forståelse for de udviklinger, som både civilt og militært virkelig flytter sig i disse år."

Rene Kall

René Kall, chef for Uddannelsessektionen ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Foto: Forsvaret

Specialisering i cybersikkerhedsstyring

MICS’ens andet hovedspor, cybersikkerhedsstyring, giver de studerende en grundlæggende forståelse for relevante begreber, teorier og metoder i relation til cybersikkerhedsstyring samt indsigt i organisatorisk styring af cybersikkerhed med fokus på governance, risikostyring og planlægning.

 

”Vores studerende i cybersikkerhedsstyring lærer at fostre en særlig adfærd, så de er langt mere kritiske og bevidste – både i den digitale verden og i den fysiske verden, for truslerne og udnyttelsen af den enkeltes data bruges på tværs af begge domæner til at skade én,” fortæller Tobias Boelt Back, der er ansvarlig for faget.

Tobias Boelt Beck

Tobias Boelt Back er fagansvarlig for 'Cybersikkerhedsstyring' ved Forsvarsakademiet. Foto: Marie Prangsgaard, Forsvarsakademiet

Torben Rønne, leder Sikkerhedselementet i Hærkommandoens Efterretningssektion, har valgt cybersikkerhedsstyring:

 

”Som studerende kommer vi selv meget på banen med vores forskellige erfaringer fra den virkelige verden. Det har jeg fået stort udbytte af, ligesom underviserne bruger vores input til at gøre uddannelsen så relevant som mulig. MICS har givet mig værktøjer og indgangsvinkler, jeg ikke har kunne få andre steder i Forsvaret.”

Torben Rønne

Torben Rønne, leder Sikkerhedselementet i Hærkommandoens Efterretningssektion. Foto: Forsvaret