Fregatten Niels Juel var i juni 2020 i Grønland for at operere under Arktisk Kommando og bidrage til suverænitetshævdelsen og overvågning af farvandet.

Foto: Iben Valery

Den grundlæggende sergentuddannelse har til formål at flytte sergenteleven fra menig til befalingsmand. Derfor skal uddannelsen fremme holdninger og adfærd, som er nødvendige for et effektivt mellemledervirke, hvor sergenten understøtter chefens vilje og hensigt (”intent and aim”).

 

Som befalingsmand skal du sætte opgaven i centrum og få tingene til at fungere inden for de rammer, du har til rådighed. Skridtet fra menig til befalingsmand, er ikke bare stort, det er også et vanskeligt skridt, som ikke alle er parate til at tage. Det stiller krav til sergenteleven, men også til uddannelsen. 

Bliv sergent i Søværnet

Læs mere om ansøgningsfrist, adgangskrav, uddannelsens opbygning, din karriere og meget mere om uddannelsen på Forsvarets karrieresite.

 

Som sergent i Søværnet er du typisk en del af den sejlende struktur, hvor du indgår i en gruppe af mellemledere i din enhed. Her arbejder du med dit speciale, eksempelvis kampinformation eller elektronik, og leder eller indgår i ledelsen af underlagt personel med samme speciale. Alternativt har du en stilling i støttestrukturen på land, eksempelvis som instruktør ved et uddannelsescenter.

 

Uddannelsens opbygning, gældende for 2021

Den grundlæggende sergentuddannelse er opbygget af fire moduler og har en samlet varighed på 14 uger. Modulerne afsluttes separat, men udbydes i forlængelse af hinanden og i den rækkefølge, der giver det bedste udbytte for sergenteleven. Modulerne og varigheden er som følger:

 

 • Administration (2 uger)
 • Instruktøren (6 uger)
 • Mellemlederen (5 uger)
 • Pistol (1 uge)

 

Kommende moduler

 • Administration 2022-1: den 03. - 14. januar

 • Instruktøren 2022-1: den 17. januar – 25. februar

 • Mellemlederen 2022-1: den 28. februar – 01. april

 

 • Pistol 20212-1: den 07. – 11 februar

 • Pistol 2021-2: den 04. – 08. april

 • Pistol 20212-3: den 14. – 18. november

 

 • Administration 2022-2: den 04. – 13. april

 • Instruktøren 2022-2: den19. april – 25. maj

 • Mellemlederen 2022-2: den 30. maj – 01. juli

 

 • Administration 2022-3: den 15. – 26. august

 • Instruktøren 2022-3:den 29. august – 07. oktober

 • Mellemlederen 2022-3: den 10. oktober – 11. november

 

Adgangskrav, ansøgning, optagelsesprøve og uddannelsesstart

Du kan ansøge hele tiden og vil, såfremt du opfylder ovenstående, blive indkaldt til en afprøvning. Hvis du bliver vurderet egnet, kan du tilmeldes de enkelte moduler. Du kan se, hvilke moduler der gennemføres i oversigten ovenfor. Modulerne kan endvidere findes i arrangementstyring, hvor de ligeledes kan bookes.

 

Uddannelsesstart er løbende, men du vil få det mest optimale forløb, hvis du tager modulerne i tidligere nævnte rækkefølge.

Studerende på FAK?

Sidst opdateret 16. juni, 2020 - Kl. 09.37